หวังช่วยภาคธุรกิจ-ประชาชนจากพิษโควิด ครม.รับทราบขยายเวลาลดเงินนำส่งจากสถาบันการเงินชั่วคราวถึงสิ้นปี 65

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • ลดจากเดิมอัตรา 0.46% ต่อปี เป็น 0.23% ต่อปี
  • เพื่อลดต้นทุนทางการเงินสถาบันการเงิน ส่งผ่านต้นทุนที่ลดลงไปช่วยเหลือภาคธุรกิจ
  • ธปท. ประเมินยังมีเงินเพียงพอสำหรับการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ในช่วงเวลาดังกล่าว

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564 ว่า ครม.รับทราบการขยายเวลาการปรับลดอัตราเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราวอีก 1 ปี โดยลดจากเดิมอัตรา 0.46% ต่อปี เป็น 0.23% ต่อปี จนถึงสิ้นปี 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงิน และส่งผ่านต้นทุนที่ลดลงไปช่วยเหลือภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างเต็มที่

สำหรับผลกระทบจากการขยายระยะเวลาดังกล่าว ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินแล้วว่า ยังมีเงินเพียงพอสำหรับการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงเวลาดังกล่าว ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน และจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2541 (FIDF 1) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยที่ 2 พ.ศ.2545 (FIDF 3) และการชำระคืนหนี้ต้นเงิน FIDF 1 และ FIDF 3 จะแล้วเสร็จภายในปี 2574 เช่นเดิม