หนูน้อยทุนเสมอภาคฯพร้อมใจขอบคุณ “นายกฯ ลุงตู่”

  • “บิ๊กตู่” ร่วมประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2562
  • พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ งานนี้ยกขบวนหนังจากสมาชิกอาเซียนมาเข้าร่วม
  • คณะนักเรียนทุนเสมอภาคฯ เข้ารับโอวาทและขอบคุณ นายกรัฐมนตรี

วันนี้ (25 มิ.ย. 2562) เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2562 และคณะนักเรียนทุนเสมอภาคและนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้ารับโอวาทและขอบคุณ นายกรัฐมนตรี
 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2562 โดยมีการขับร้องเพลง “คิดมาก” จากตัวแทน 10 ประเทศ ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ หน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2562 (Bangkok ASEAN Film festival 2019) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-8 ก.ค.2562 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิล์ด ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และโรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานมีการจัดฉายภาพยนตร์ที่คัดสรรโดยสถานเอกอัครราชทูตจากชาติสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย และพิเศษในปีนี้มีภาพยนตร์จากจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เข้าร่วม รวมภาพยนตร์ที่เข้าฉายในเทศกาลฯครั้งนี้ 13 ประเทศรวม 30 เรื่อง
โอกาสนี้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นำคณะเข้าพบเพื่อนำนักเรียนทุนเสมอภาคและนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้ารับโอวาทและขอบคุณนายกรัฐมนตรี โดยผู้แทนนักเรียนและนักศึกษากล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน จากนั้น ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา ยังได้ขับร้องเพลงประสานเสียง “ชีวิตลิขิตเอง” พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอวาทโดยขอให้มีความอดทน มานะพยายาม ค้นหาพรสวรรค์ของตนเอง มีทั้งพรแสวง ขยัน และส่งต่อโอกาสให้คนรุ่นต่อไป เรียนในสิ่งที่ตนเองถนัดและสร้างอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทำตามความฝันให้สำเร็จ ครูและชุมชนต้องช่วยกันดูแลเด็กที่ขาดโอกาสติดตามช่วยเหลือ รัฐบาลให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมมาโดยตลอดโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคง เพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตของเรา ผู้แทนนักเรียนนักศึกษาได้มอบภาพวาด “ขอบคุณนายกฯ ลุงตู่” ผลงานนักศึกษาทุนนวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูง  พร้อมกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อและจะตั้งใจศึกษาและทำตนให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป