หนังโฆษณาที่ต้องดู ชวนแก้โรคอัลไซเมอร์

นี่คือหนึ่งในโฆษณาที่กำลังเข้าประกวดที่ คานส์
หัวข้อ Shortlist: Media Lionsช่วยกันเผยแพร่ให้ผู้สูงอายุ ใช้ตัวนี้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ด้วย memo_o_ke