ส.อ.ท.เตรียมชงรัฐบาลใหม่ลุยแก้กฎหมายปลดล็อกช่วยเอสเอ็มอี

  • เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน
  • ชี้หาก SMEs ให้มีความเข้มแข็ง
  • เศรษฐกิจของประเทศจะเข้มแข็ง

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยหลังในเวทีเสวนา”วิสัยทัศน์การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย” โดย 9 พรรคการเมือง ว่า วันอังคารที่ 28 มีนาคมนี้ ส.อ.ท.จะมีโอกาสได้พูดคุย รับฟัง และตั้งโจทย์ให้กับแต่ละพรรคการเมือง ว่าจะมีนโยบายในการดูแลภาค SMEs และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ มีวิธีการเปลี่ยนผ่าน ภาคการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ได้อย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ซึ่งรัฐบาลใหม่จะต้องสานต่อและต้องให้สำคัญในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจโดยการแก้ไขกฎหมายที่มีความล้าหลังช่วยปลดล็อกพันธนาการของ SMEs ที่มีอยู่ในเวลานี้ และต้องเตรียมแผนในการออกกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบใหม่ๆเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตเพื่อไม่ให้ติดขัดหากจะต้องมีการเดินหน้า

โดยเวลานี้การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายถือว่าล่าช้ามากแล้ว รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาจึงต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดไม่ใช่เพียงการปลดล็อก SMEs เท่านั้นแต่จะต้องอำนวยความสะดวกอย่างจริงจังด้วย เพื่อการฟื้นของเศรษฐกิจในอนาคต เนื่องจาก SMEs ถือเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและจะมีบทบาทมากขึ้น หากสามารถสร้าง SMEs ให้มีความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศจะเข้มแข็งตามไปด้วย