ส.ส.และอดีตผู้สมัคร ส.ส.ฝั่งธนบุรี พปชร.ร่วมเปิดเส้นทางเดินเรือบางหว้า-ท่าช้าง

  • เตรียมเสนอโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่าน รถ เรือ ราง
  • ยืนยันเดินหน้าทำงานแม้ไม่ได้เป็น ผู้แทน

ส.ส.และอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ กรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี ประกอบด้วย ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง  น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ นายศันสนะ สุริยโยธิน น.สพ.ธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์ น.ส.บุณณดา สุปิยพันธ์ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ นายวัชระ กรรณิการ์ ดร.กฤชยนนท์ อัยยปัญญา ร่วมกัน
ติดตามการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการเดินทาง รถ ราง เรือ โดยได้ร่วมพิธีเปิดเส้นทางเดินเรือ บางหว้า-ท่าช้างซึ่งมีนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

โดย ทีม กทม.ฝั่งธนบุรี พรรคพลังประชารัฐ ได้เตรียมเสนอโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการเดินทาง รถ ราง เรือ เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังถือเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาระบบการเดินทาง เพื่อยกระดับให้พี่น้องที่อาศัยอยู่หรือต้องการเดินทางย่านฝั่งธนบุรีอีกด้วย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทาง กทม.และทีม.กทม.ฝั่งธนบุรี ของพรรคพลังประชารัฐ ที่จะได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากการที่ได้สัมผัสและเข้าถึงพื้นที่ที่แต่ละคนดูแล เป็นการทำตามคำสัญญาที่เคยหาเสียงกับพี่น้องประชาชนไว้ แม้ไม่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฏร แต่ก็พร้อมทำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง