“สุวรรณภูมิ”ตื่น!ขอร้องประชาชนงดปล่อยโคมลอยช่วงลอยกระทงหวั่นเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุ

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ตรงกับวันลอยกระทงซึ่งตามประเพณีดังกล่าวจะนิยมปล่อยโคมลอย โคมควัน จุดพลุ จุดดอกไม้ไฟขึ้นสู่อากาศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่ออากาศยานและการปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน ดังนั้นทางสนามบินสุวรรณภูมิ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนโดยรอบสนามบินงดการกระทำดังกล่าว หรือ หากมีความจำเป็นที่จะต้องปล่อยโคมลอยหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบทางการบิน จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอในท้องที่ก่อน

สำหรับผู้ที่ต้องการปล่อยวัตถุดังกล่าว นอกจากจะได้รับอนุญาตแล้ว ยังต้องแจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่และจำนวนให้ท่าอากาศยาน หรือศูนย์ควบคุมการบินในพื้นที่ หรือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ทราบล่วงหน้า 7 วัน เพื่อที่ กพท. จะได้ออกประกาศแจ้งเตือนนักบิน (Notice to Airmen : NOTAM) ให้หลีกเลี่ยงการใช้ห้วงอากาศตามที่ขออนุญาต

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า สนามบินยังได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงอันตรายและผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบินของการปล่อยโคมลอย โคมควัน ลูกโป่ง พลุไฟ ขึ้นสู่ท้องฟ้า พร้อมทั้งเข้าใจถึงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากเครื่องบินประสบอุบัติเหตุจากการกระทำดังกล่าว

นอกจากนี้จะดำเนินการตรวจสอบทางวิ่งทางขับเพื่อไม่ให้มีวัสดุแปลกปลอมบนทางวิ่งทางขับอันเป็นอันตรายต่ออากาศยาน โดยจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษบริเวณแนวขึ้น – ลง ของเครื่องบิน และบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินรัศมีประมาณ 9 กิโลเมตร ทั้งนี้สนามบินยังได้ประสานกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ดูแลบริหารจัดการการจราจรทางอากาศในการบินเข้า – ออกสนามบินในช่วงเวลาดังกล่าวให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นได้ว่า สนามบินสุวรรณภูมิ มีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างสูงสุด