“สุริยะ” ขมีขมันขีดเส้นใต้ให้”สมอ.”เร่งออกมอก.

  • ทั้งประเภทบังคับและทั่วไปในปีงบประมาณ2564
  • รวม361 มอก.ครอบคลุมสารพัดสินค้า
  • นำ21มอก.มาผ่าตัดใหม่ให้ทันสถานการณ์ 

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.2563-ก.ย.2564) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ขออนุมัติ คณะกรรมการ(บอร์ด) สมอ. เพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)สินค้าทั้งประเภทมอก.ทั่วไปและมอก.ประเภทบังคับ รวม 361 มอก. ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve (ดาวเด่น) จำนวน 117 เรื่อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ขณะเดียวกัน ก็จะมีการออกมอก.ในกลุ่ม กลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve (อนาคต) จำนวน 60 เรื่อง เช่น หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม  การบิน  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  อุตสาหกรรมดิจิตอล   การแพทย์ครบวงจร รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนโยบายและอื่นๆ จำนวน 113 เรื่อง ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ เกษตรแปรรูป พลาสติก ยาง สมุนไพร นวัตกรรม เป็นต้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นฐานตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จำนวน 71 เรื่อง ได้แก่ เครื่องกล เหล็ก คอนกรีต วัสดุก่อสร้าง และโภคภัณฑ์ เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้จะสามารถกำหนดให้เป็นมอก.ได้ภายในไตรมาส2รวม 250มอก. และจะออกให้ครบทุกๆมอก.ได้ในสิ้นปีนี้รวมทั้ง 361 มอก. 

ล่าสุด สมอ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำมอก.สินค้าใหม่ๆ ที่จะประกาศเป็นสินค้าประเภทมอก.ประเภทบังคับ  อีก 43 รายการ เช่น ยางหล่อดอกซ้ำ เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนเคลือบสังกะสี หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว กระดาษสัมผัสอาหาร ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำบริโภค เครื่องฟอกอากาศ ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร เก้าอี้นวดไฟฟ้า และเครื่องเล่นสนาม ได้แก่ ชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน อุปกรณ์โยก เป็นต้น รวมทั้งยังจะได้นำมอก.ประเภทบังคับ ที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน กลับมาทบทวนให้ทันต่อสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของการผลิต อีกจำนวน 21 มอก.เช่น มอก. ในกลุ่มสีย้อมสังเคราะห์  มอก.เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน มอก. งานโครงสร้างเครื่องจักรกล มอก. เตารีดไฟฟ้า มอก.  กระทะไฟฟ้า มอก.  เตาไมโครเวฟ มอก.ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ มอก. เครื่องดับเพลิง และมอก. แบตเตอรี่มือถือ เป็นต้น ภายในเดือนก.ย.นี้  

ดังนั้น จึงขอแจ้งไปยังผู้ประกอบการที่จะผลิตหรือนำเข้าสินค้าดังกล่าว ให้เตรียมตัวดำเนินการตามมอก.  เพราะทุกขั้นตอนผู้ประกอบการ จะต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อนทำหรือนำเข้า พร้อมทั้งให้เตรียมตัวยื่นขอใบอนุญาตก่อนวันที่มาตรฐานแต่ละรายการจะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง