สาวก “บินไทย”อึดอัดหาวเรอมีไมล์สะสมแต่ทำไรไม่ได้เหตุติดข้อบังศาลล้มละลายกลาง

  • แลกรางวัลไปแล้ว ยังไม่ได้ใช้ 
  • ขอคืนเป็นไมล์สะสมได้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งว่า ขณะนี้การบินไทยได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้ศาลล้มละลายกลาง บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องระงับการใช้ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส แลกรางวัลประเภทต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว

ทั้งรางวัลบัตรโดยสารและรางวัลอัปเกรดชั้นโดยสารของสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ,รางวัลบัตรกำนัลห้องพักโรงแรม , รางวัลไลฟ์สไตล์บางประเภท เช่น บัตรกำนัลรับประทานอาหาร บัตรกำนัลเข้าใช้บริการสปา ฯลฯ

ทั้งนี้ สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ที่แลกรางวัลบัตรโดยสารและรางวัลอัปเกรดชั้นโดยสารของสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ รางวัลบัตรกำนัลห้องพักโรงแรม และรางวัลไลฟ์สไตล์บางประเภทไปเรียบร้อยแล้ว และยังไม่ได้ใช้รางวัลดังกล่าว สามารถขอแลกคืนรางวัลเป็นไมล์สะสมได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และหากมีไมล์ที่หมดอายุก็จะได้รับการต่ออายุไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563