“สรรพากร” เก็บรายได้ 11 เดือน เกินเป้า 3.6 หมื่นลบ.

  • หลังนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษี
  • มั่นใจปีนี้รีดภาษีถึงเป้า 2 ล้านล้านบาท

      นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ผลจัดเก็บภาษีสรรพากร 11 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61-ส.ค.62) จัดเก็บได้รวม 1.77 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณจำนวน 36,118 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.1% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 85,548 ล้านบาท หรือ 5.1% 

ด้านนายปิ่นสาย สุรัสวดี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีฯ ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า การจัดเก็บภาษีของกรม แม้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจภายนอกประเทศ เช่น สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2562 กรมสรรพากรจะเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดติดตามการจัดเก็บภาษี นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษี ทั้งนี้ กรมมั่นใจว่าในปีงบประมาณ 62 จะสามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายเอกสารงบประมาณ 2 ล้านล้านบาท

สำหรับผลจัดเก็บตามประเภทภาษีสำคัญมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดเก็บได้ 554,121 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายเอกสารงบประมาณ 4,521 ล้านบาทและสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 4.2% จากผลประกอบการของนิติบุคคลในปีก่อนที่ปรับตัวดีขึ้น  

2. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม จัดเก็บได้ 99,556 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายเอกสารงบประมาณ 52,986 ล้านบาท และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 56.6% จากการเร่งรัดติดตามจัดเก็บภาษีกับผู้ประกอบการปิโตรเลียม และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา 

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดเก็บได้ 56,539 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายเอกสารงบประมาณ 1,193 ล้านบาท และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.4% จากการเร่งโอนอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ก่อนมาตรการควบคุมสินเชื่อบ้านหลังที่สองในเดือนเม.ย. 2562  

4. อากรแสตมป์ จัดเก็บได้ 14,680 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายเอกสารงบประมาณ 352 ล้านบาท และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.5% จากการจัดเก็บภาษีจากสัญญาและตราสารเพิ่มขึ้นตามโครงการลงทุนภาครัฐและเอกชน5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บได้ 736,416 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายเอกสารงบประมาณ 22,188 ล้านบาท แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.2% จากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ซึ่งส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าเป็นสำคัญ