สมุนไพรไทยผงาดขึ้นแท่นตลาดระดับโลกส่งออกแสนล้าน

  • เกษตรเร่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด
  • หนุนปลูกพืชสมุนไพรผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว 18 ชนิด
  • รองรับกอุตสาหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเติบโต

นางเสริมสุข   สลักเพ็ชร์   อธิบดีกรมวิชาการเกษตร    เปิดเผยว่า  ปัจจุบันยสมุนไพรไทยในกลุ่มเสริมอาหารมีมูลค่าการใช้และส่งออกรวมกว่า 80,000 ล้านบาท   กลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์มีมูลค่า 10,000 ล้านบาท และกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีมูลค่า10,000 ล้านบาท  และตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้ ยอดการส่งออกจะทะลุ 100,000 ล้านบาท ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงได้เร่งผลักดันให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรภายใต้ระบบ GAP เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น  

นางเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ทั้งนี้มีแปลงปลูกสมุนไพรเข้าระบบรับรองแปลง GAP  แล้วจำนวน 18 ชนิด   ได้แก่    กระชาย กระชายดำ ขมิ้นชัน บัวบก ขิง ข่า อบเชย ว่านหางจระเข้ ว่านชักมดลูก ว่านนางคำ ฟ้าทะลายโจร ฟักข้าว เจียวกู่หลาน เพกา เพชรสังฆาต มะดัน หญ้าปักกิ่ง หญ้าหวาน จำนวน 818 ราย  เป็นพื้นที่ 2,842.46 ไร่    โดยในจำนวนดังกล่าว   เป็นสมุนไพรประเภท Product   champion  คือ บัวบก ไพล กระชายดำและขมิ้นชัน จำนวน 134 ราย คิดเป็นพื้นที่ 165.23 ไร่  และเตรียมเข้าระบบรับรองแปลงอินทรีย์  มีพืช 21 ชนิด ได้แก่   กระชาย กระชายดำ ขมิ้นชัน บัวบก ขิง ข่า อบเชย ว่านน้ำ ว่านหางจระเข้ ว่านชักมดลูก  ว่านนางคำ  ฟ้าทะลายโจร ฟักข้าว หญ้าปักกิ่ง  ย่านาง  หญ้าหวาน  เจตมูลเพลิง   เจียวกู่หลาน   เพกา เพชรสังฆาต กระทือ จำนวน 458 ราย พื้นที่ 280.1 ไร่ โดยมี Product champion บัวบก ไพล กระชายดำ ขมิ้นชัน รวม 47 ราย พื้นที่ 39.88 ไร่

นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรยังได้สนับสนุนให้เกษตรกร 500 รายปลูกพืชสมุนไพรภายใต้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  จำนวน 8 แปลง ในพื้นที่ 7 จังหวัด       ประกอบด้วย   1.แปลงใหญ่ขมิ้นชัน  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  2.แปลงใหญ่สมุนไพร  อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี    3.แปลงใหญ่สมุนไพร อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์   4.แปลงใหญ่สมุนไพร  อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   5. แปลงใหญ่ดีปลี  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  6. แปลงใหญ่สมุนไพรทั่วไป อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  7.แปลงใหญ่สมุนไพร อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  8.แปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองสมุนไพร  ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย

ด้านนายสมบัติ ตงเต๊า   ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 (สวพ.2)  กล่าวด้วยว่า      ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งผลิตพืชสมุนไพรกระจายทั่วประเทศ      ในปี 2560 มีพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการค้า รวม 32,200.76 ไร่   ผลผลิตรวม 150,425 ตัน    โดยมีพืชสมุนไพรที่สำคัญได้แก่    ได้แก่  อัญชัน   เตยหอม  กระเจี๊ยบแดง   กระชายดำ  กระวาน  ขมิ้นชัน คำฝอย ชุมเห็ดเทศ ตะไคร้หอม บัวบก พลูคาว ไพล กวาวเครือขาว   เพชรสังฆาต ฟ้าทะลายโจร มะระขี้นกว่านชักมดลูก ว่านหางจระเข้  หญ้าหวาน  จันทน์เทศ ดีปลี  พริกไทย  ส้มแขก มะแขว่น พลู  หมาก และสมุนไพรอื่นๆ

“ปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีแนวโน้มการเติบโตที่ก้าวกระโดด    เนื่องจากผู้บริโภคมีความใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น   ประกอบกับประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทำให้มีการนำสมุนไพรมาผลิตเป็นยาใช้ทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลมากขึ้น    เฉพาะยาแผนไทยที่บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ 71 รายการพบว่ามีมูลค่าการใช้ราว ปีละ 14,000 ล้านบาท  และมีแนวโน้มความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ   รายงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพบว่า  ผลของการพัฒนาและเติบโตของตลาดนวดไทย  สปา และผลิตภัณฑ์สปาพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้มีมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 30 “