สมอ.ฟิต! ลุยเชือดร้านค้าออนไลน์

  • สั่งยึดอายัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานเพียบ
  • เตรียมส่งลูกค้า 34,000 ชิ้น มูลค่า 20 ล้านบาท

           นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.ได้ส่งทีม เฉพาะกิจ เข้าไปตรวจสอบแหล่งกระจายสินค้าของร้านค้าออนไลน์ 2 แห่ง ในพื้นที่ถนนพระรามที่ 2 บางขุนเทียน กทม. และลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี หลังสืบทราบเบาะแสว่า มีการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย พบว่ามีสินค้าที่รอการจัดส่งให้ลูกค้าจำนวนมาก และหลายๆ รายการเป็นสินค้าท่ีต้องมีตรามาตรฐานบังคับ ท่ีต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) แต่พบว่าไม่ได้แสดงเครื่องหมายมอก. หรือแสดงข้อมูล ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ได้แก่ ของเล่นเด็ก  สีเทียน ฝักบัวอาบน้ำ ผงซักฟอก และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เตาปิ้งย่าง ไดร์เป่าผม เครื่องม้วนผม เครื่องหนีบผม ปลั๊กพ่วง โคมไฟดักยุง พัดลม หลอดไฟแอลอีดี  ไม้ตียุงท่ีชาร์จด้วยไฟฟ้า เป็นต้น
             ท้ังนี้ จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า14,000 ชิ้น มูลค่ารวม 16,300,000 บาท ของเล่นเด็ก 10,000 ชิ้น มูลค่า,500,000 บาท สีเทียน 6,400 ชิ้น มูลค่า1,280,000 ผงซักฟอก 3,000 กล่องหรือถุง มูลค่า 300,000 บาท ฝักบัวอาบน้ำ 700 ชิ้น มูลค่า 70,000 บาท รวมจำนวนสินค้าทั้งหมด 34,000 ชิ้น มูลค่า 20 ล้านบาท จึงดำเนินการยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป พร้อมกับแจ้งผู้ครอบครองสินค้าดังกล่าว ห้ามเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเด็ดขาด
             ดังน้ัน  ผู้ประกอบการที่จะจำหน่ายสินค้าดังกล่าว จะต้องจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับหรือมอก.เท่าน้ัน หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเมื่อพระราชบัญญัติ ( พ.ร.บ.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2562) มีผลบังคับใช้ต้ังวันที่ 15 ก.ค.นี้เป็นต้นไป อัตรา โทษสำหรับผู้จำหน่ายจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            “ ปัจจุบันมีผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ที่เป็นสินค้าท่ีต้องได้มาตรฐานมอก. อยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและของเล่นเด็ก แต่บางรายไปรับสินค้ามาแต่ไม่ทราบว่าต้องมีมอก. จึงขอแนะนำไปยังผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานทุกครั้ง ที่ผ่านมา สมอ. ได้เชิญร้านค้าออนไลน์50 ราย มาประชุมชี้แจงทำความเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติ ที่ถูกต้องในการขายสินค้าที่เป็นมาตรฐานบังคับแล้ว  สมอ. จะเข้มงวดในการตรวจการจำหน่ายของร้านค้าออนไลน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีกับร้านค้าทุกรายอย่างเข้มงวดต่อไป”