“สมคิด” ชักจูงเจโทรให้ปรับแนวคิด

  • สนับสนุนธุรกิจการเกษตร-ท่องเที่ยวมาไทย
  • อย่ามองแค่อุตสาหกรรมรถยนต์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายโนบุชิโกะ ซาซากิ ประธานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น(เจโทร) ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมประชุมอาเซียน – ญี่ปุ่น โดยเจโทรกล่าวว่าในช่วงที่จีนกับสหรัฐฯมีปัญหาเรื่องสงครามการค้า ญี่ปุ่นมีแผนย้ายฐานการผลิตมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นซึ่งไทยและเวียดนามถือเป็นสองประเทศที่นักธุรกิจให้ความสนใจ ดังน จึงได้ขอให้เจโทรช่วยสนับสนุนให้นักธุรกิจญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยนอกจาก 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ญี่ปุ่นมีการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากแล้ว อยากให้ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร บริการการท่องเที่ยว และการช่วยผลิตบุคลากรในสาขาที่ประเทศไทยยังขาดแคลน เช่น ในสาขาโลจิสติกส์ การพัฒนาซอฟแวร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) รับทราบแล้วว่าให้ปรับมาสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตร บริการท่องเที่ยว การผลิตและแปรรูปอาหาร ซึ่งเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นมีจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเราได้ ส่วนความคืบหน้าของโครงการอีอีซี ทางเจโทรไม่ได้สอบถามถึงเพราะมีความมั่นใจว่าโครงการนี้จะสามารถเดินหน้าได้ตามนโยบายที่รัฐบาลวางไว้ ซึ่งจากการที่นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมมนตรีญี่ปุ่น กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนได้หารือร่วมกันว่าจะมีการลงทุนในประเทศที่ 3 โดยมีเป้าหมายมาลงทุนในอีอีซีนั้น เขาสนใจการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และสมาร์ทซิตี้ ด้วย