สปริงส์นิวส์19 และสปริง 26เฮ!รับเงินคืนอื้อ

  • อนุกรรมการเยียวยาฯ ใจสปอร์ต
  • เคาะคืนเงินชดเชยให้ 2 ช่องทีวีดิจิทัล
  • สปริงส์ นิวส์ 19 และสปริง 26 รับเงินคืน 1,175 ล้านบาท 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการเยียวยาพิจาณาแผนเยียวยาและคืนเงินทีวีดิจิทัล กรณีคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณารายละเอียดแผนเยียวยาของทีวีดิจิทัล 2 ช่อง คือ บริษัท สปริง 26 จำกัด (เดิมคือชื่อช่อง นาว )​ ผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลช่อง 26 และบริษัท สปริงส์นิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลช่อง 19 ถือเป็น 2 ช่องแรกที่มีการพิจารณาคืนเงิน เนื่องจากเอกสารหลักฐานครบถ้วน และในวันนี้ (11 มิ.ย.)​จะพิจารณาการเยียวยาจ่ายเงินชดเชยให้ช่อง 20 บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด 

สำหรับหลักการคำนวณการจ่ายเงินชดเชย ขั้นตอนแรก คือ การคำนวณใบอนุญาต 15 ปี เป็นจำนวนวัน 5,749 วัน  หลังจากนั้นนับการใช้งานคลื่นความถี่นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตคือปี 2556 เป็นต้นมาจนถึงวันยุติการออกอากาศ คือ 16 ส.ค. 2562 แล้วนำมาประเมินมูลค่าการใช้คลื่น หลังจากนั้นนำมาหักค่าใช้จ่ายที่กสทช.ให้การสนับสนุนตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)​เรื่องค่าเช่าใช้โครงข่ายทีวีดิจิทัล (Mux) และค่าใช้จ่ายตามประกาศกสทช.  รื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป(มัสแครี่ ) และผลประกอบการ 

โดยช่อง 19 สปริงส์นิวส์ ชนะประมูลในราคา 1,318 ล้านบาท ได้จ่ายเงินค่าประมูลแล้ว 4 งวด รวม 878 ล้านบาท  มีการใช้คลื่นความถี่ไปแล้ว 1,339 วัน คิดเป็นเงินที่จะได้รับการชดเชย 567 ล้านบาท  แต่เมื่อนำค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัล 27 ล้านบาท ค่ามัสแครี่ 35 ล้านบาท และผลประกอบการมีกำไร 4.4 ล้านบาท  มาหักออกจากวงเงินดังกล่าว จะทำให้ช่อง 19 สปริงส์นิวส์ ได้เงินคืนราว 500 ล้านบาท 

ส่วนช่อง 26 สปริง ชนะประมูลในราคา 2,200 ล้านบาท ชำระค่าประมูลไปเพียง 3 งวด รวมเป็นเงิน 1,472 ล้านบาท ใช้คลื่นความถี่ไป 1,939 วัน  คิดเป็นเงินที่จะได้รับเงินชดเชย 951 ล้านบาท แต่เมื่อนำค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัล 26 ล้านบาท ค่ามัสแครี่ 33 ล้านบาท ผลประกอบการไม่มีกำไร มาหักออกจากวงเงินดังกล่าว และต้องหักค่าประมูลงวดที่ 4 อีก 215 ล้านบาทด้วย  ซึ่งจะทำให้ช่อง 26 สปริง ได้เงินคืน 675 ล้านบาท 

ส่วนการเยียวยาพนักงานสปริงส์นิวส์ ได้ส่งแผนเยียวยามาแล้ว โดยจะจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและจ่ายเงินเพิ่มกรณีพิเศษอีก 1 เท่าของเงินเดือน ขณะที่สมาพันธ์แรงงานสื่อสารมวลชนได้ทำหนังสือถึง กสทช.ขอให้ผู้คืนใบอนุญาตชดเชยเพิ่มพิเศษ 3 เดือน ดังนั้นกสทช.จึงขอให้สปริงส์นิวส์ 19  และสปริง 26 กลับไปพิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้ง