สธ.แจงจัดสรรค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19 ให้บุคลากรแล้วกว่า 1,900 ล้าน

  • ส่วนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและงบฉีดวัคซีนโควิด-19
  • ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2565
  • อยู่ระหว่างให้แต่ละจังหวัดรวบรวมข้อมูลหลักฐาน

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงกรณีที่มีการตั้งประเด็นคำถามเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด-19 ซึ่งมีความล่าช้า ว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณจากงบกลาง เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยผู้ปฏิบัติงานโควิด-19 รวมถึงงบฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาล งบยารักษา และงบค่ารักษาคนไร้สิทธิ์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับหนังสือจากสำนักงบประมาณ แจ้งอนุมัติให้เบิกจ่ายงบประมาณเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้เร่งดำเนินการตามระบบการเงินการคลัง และจัดสรรลงไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว

ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยค้างจ่ายของปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7,311,312 บาท และค่าตอบแทนเสี่ยงภัยปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) จำนวน 1,910,996,675 บาท รวม 1,918,307,987 บาท

ส่วนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและงบฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานที่ ของช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 อยู่ระหว่างให้แต่ละจังหวัดรวบรวมข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงานส่งส่วนกลางเพื่อนำเสนอสำนักงบประมาณต่อไป