สทนช.วางแผนรับฤดูฝนปี62

สทนช.เชื่อมข้อมูลหน่วยน้ำเตรียมวางแผนรับฤดูฝนปี 2562 พร้อมสั่ง 3 ศูนย์น้ำ จับตาเฝ้าระวังภัยน้ำตามความรุนแรง 4 ระดับ

สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสทนช.

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า เพื่อรับสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนปีนี้อย่างต่อเนื่อง สทนช.ได้มีการการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เงื่อนไข รวมถึงการแจ้งเตือน โดยเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานด้านน้ำของประเทศร่วมกัน อาทิ กรมชลประทาน เป็นต้น เพื่อกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนตามระดับความรุนแรง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้์กำหนดการทำงานของศูนย์ปฎิบัติการทั้งหมด 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์อำนวยการน้ำของ สทนช. 2.ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต และ3.ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ จะแบ่งการดูแลตามระดับความรุนแรงของภัยได้แก่ 1.ระดับที่ 1-2 ระดับสีเขียว เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน ศูนย์อำนวยการน้ำของ สทนช. จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน ติดตาม ข้อมูลจากหน่วยงานด้านน้ำ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ประจำวัน

2.ระดับที่ 2-3 หรือ ระดับสีเหลือง เมื่อมีพายุก่อตัวและคาดว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทย หรือมีปริมาณฝนตกชุกหนาแน่นครอบคลุมหลายจังหวัด คิดเป็นปริมาณฝนสะสม 3 วัน มากกว่า 200 มิลลิเมตร(มม.) ปริมาณน้ำในลำน้ำมากกว่า 60% ของความจุลำน้ำ รวมถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมากกว่า 60% หรือสูงกว่าเส้นควบคุมของอ่างเก็บน้ำ ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติจะเป็นผู้ดูแล

และ 3.ระดับ 3-4 (ระดับสีแดง) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด มีสถานการณ์รุนแรงในระดับประเทศ และมีผลกระทบในวงกว้าง สทนช.จะตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการศูนย์ฯ ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 โดยทุกหน่วยงานจะต้องรายงานข้อมูลต่อ สทนช. ทุกๆ 3 ชั่วโมง

สทนช.วางแผนรับฤดูฝนปี62“ส่วนในพื้นที่จังหวัดใดที่มีความวิกฤติจะต้องรายงานสถานการณ์ศูนย์ฯ ทุกชั่วโมง โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วนต่อไป”