สถาบันคุ้มครองเงินฝากย้ำแบงก์สหรัฐฯ ปิดกิจการ สถาบันการเงินไทยไม่กระทบ

  • เผยสถาบันการเงินของไทย ไม่มีธุรกรรมโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับธนาคารที่ปิดกิจการ
  • ลั่นประเทศไทยการดูแลเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน มีหลายหน่วยงานกำกับดูแล
  • ชี้ปัจจุบันสถาบันฯ คุ้มครองผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ในแต่ละสถาบันการเงิน หรือมากกว่า 90% ของผู้ฝาก เป็นผู้ฝากเงินภายใต้วงเงินคุ้มครอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (15 มี.ค.66) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดเผยถึงกรณีธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) และธนาคาร Signature Bank ในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกปิดกิจการ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มี.ค.66 ที่ผ่านมา โดยทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พบว่าปัญหาของธนาคารดังกล่าวมีที่มาจากหลายสาเหตุ 

ทั้งนี้ หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) และ Federal Reserve (Fed) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นกับธนาคารดังกล่าวนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ สถาบันการเงินของไทยไม่มีธุรกรรมโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับธนาคารดังกล่าว และไม่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดกิจการของธนาคารดังกล่าว

สำหรับประเทศไทย การดูแลเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินนั้นมีหลายหน่วยงานที่กำกับดูแล ทั้งนี้การแก้ไขปัญหามีเครื่องมือและวิธีการหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะและเหตุการณ์ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นหนึ่งในหน่วยงาน และหนึ่งในเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หากมีปัญหาเกิดขึ้น 

โดยในปัจจุบันสถาบันคุ้มครองเงินฝาก คุ้มครองผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ในแต่ละสถาบันการเงิน หรือมากกว่า 90% ของผู้ฝากเป็นผู้ฝากเงินที่อยู่ภายใต้วงเงินคุ้มครองผู้ฝากเต็มจำนวน 

อย่างไรก็ตาม สถาบันคุ้มครองเงินฝากติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไป