สถานีกลางบางซื่อขอจัดเวลาคนมาฉีดวัคซีนใหม่ ช่วงเช้าขอเป็นผู้สูงวัย-ช่วงบ่ายขอเป็นคิวสตรีมีครรภ์ และผู้มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการร่วม (กระทรวงคมนาคม) ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดเผยว่า จากที่กรมการแพทย์ ได้ประกาศการให้บริการ ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ แบบไม่ต้องลงทะเบียนสำหรับ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1 ผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป , 2 สตรีมีครรภ์ อายุตั้งแต่ 12 สัปดาห์และ3 ผู้มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม นั้นทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อขอจัดเวลาสำหรับ 3 กลุ่มใหม่ดังนี้คือ ผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ให้มารับบริการฉีดวัคซีนได้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น . และขอปรับเวลาให้กลุ่มสตรีผู้มีครรภ์ และผู้มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป จากเดิมเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึง 17.00 น ขอเปลี่ยนเป็น เริ่มเวลา 13.00 น ถึง 17.00 น เพื่อลดปริมาณจำนวนผู้มาคอยขอรับการบริการในช่วงเช้า

นอกจากนั้นยังมีการ ปรับแถวการคอย เป็นการนั่งพักคอย สำหรับ กลุ่มผู้ลงทะเบียน และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป ในบริเวณประตู 2-4 และ เปิดเพิ่มประตู 1 สำหรับกลุ่มสตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุในช่วงเวลา 13.00 น เป็นต้นไป โดยจัดแถวที่นั่ง พักคอยแถวนอกอาคาร จำนวนเก้าอี้ประมาณ 1,000 ตัวเพื่อรองรับการบริการ ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจรถไฟ ตำรวจนครบาล ดูแลจัดระเบียบ และอำนวยความสะดวกในการพักคอยแถว จัดระเบียบการจราจร ดูแลความปลอดภัย

นายสรพงศ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามตามที่มีภาพเผยแพร่ว่ามีประชาชน ผู้มาขอรับวัคซีนที่สถานีกลางซื่อจำนวนมากนั้น ขอชี้แจงว่า ภาพดังกล่าวเป็นภาพของผู้ที่มาก่อนเวลาโดยมานั่งคอยตั้งแต่เวลา 06.00 น ซึ่งเป็นเวลาก่อนเปิดการบริการเวลา 09.00น ซึ่งมีประชาชนจำนวนมาก มารอเข้ารับการบริการ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ลงทะเบียนมารอเข้ารับการฉีดวัคซีน เช่นกัน ส่งผลให้ ปรากฎภาพแถวรอการให้บริการเป็นแถวยาว ที่ปรากฎในภาพสื่อมวลชน อย่างไรก็ตามทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะเร่งดำเนินการปรับปรุง และเร่งแก้ไขปัญหาปัญหาการรอแถวของประชาชนให้เกิดระเบียบ ปลอดภัยต่อสุขอนามัย และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข

“กระทรวงคมนาคม ขอขอบคุณประชาชน องค์กรทุกภาคส่วน ที่กรุณาสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ด้วยดีตลอดมา จนได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ในการให้บริการ ทำให้ปัจจุบันถึงวันนี้ แล้วจำนวน 920,000 เข็ม ในระยะเวลา 60 วัน ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ตาม ในวันนี้(22 ก.ค.)ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น มีผู้มารับการฉีดวัคซีน 21,837 วัคซีน”