สถานกงสุลใหญ่ฮ่องกง เตือนคนไทยออกจากสนามบินฮ่องกงด่วน!!

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทย เกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมประท้วงบนเกาะฮ่องกงล่าสุด หลังจากผู้ประท้วงบุกเข้าไปภายในสนามบิน และทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินเข้า-ออกฮ่องกง ทุกสายการบินในวันเดียวกันนี้

โดยประกาศระบุว่า “เนื่องด้วยสถานการณ์พิเศษ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง อันเป็นผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินเข้า-ออกฮ่องกงของทุกสายการบินในวันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำคนไทยทุกคนที่ยังมิได้ออกจากบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงว่า ให้คนไทยที่ติดค้างอยู่ในอาคารผู้โดยสาร 1 (Terminal 1) ขอให้รีบออกจากบริเวณดังกล่าวโดยด่วน โดยให้เดินออกไปยังบริเวณที่ไม่มีการชุมนุม เช่น Terminal 2 ลานจอดรถ A และ B และโรงแรม Regal Airport

ทั้งนี้ ขอให้คนไทยที่ติดค้างอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประสานสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821 1545 หรือ (+852) 6821 1546 โดยด่วน”