“สคร.” ใส่เกียร์เดินหน้าเร่งรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

  • สคร.เผยรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุน 8 เดือนปีงบ 62 กว่า 1 แสนล้านบาท
  • หนุนเศรษฐกิจประเทศไทยช่วงรัฐบาลใหม่
  • พร้อมจับตารถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีนช้ากว่าแผน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร. ติดตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจจำนวน 45 แห่ง อย่างใกล้ชิด และยังคงเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีและสานต่อการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้แล้วเสร็จ โดยในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ (ต.ค.2561 – พ.ค. 2562) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 105,346 ล้านบาท หรือคิดเป็น 85% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม แบ่งเป็น ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณจำนวน 60,742 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจำนวน 44,604 ล้านบาท

“แม้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจทั้ง 45 แห่ง ณ สิ้นเดือนพ.ค. 2562 จะได้เพียง 85% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม แต่จากแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้ง 45 แห่ง ในไตรมาส 3 ของปี 2562 คาดว่า รัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่”

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า สำหรับโครงการสำคัญที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี และ2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 3.งานก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาค แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง 4.แผนงานบำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพโครงข่ายเพื่อความมั่นคงของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ5.แผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง

ทั้งนี้ปัจจุบันยังมีโครงการสำคัญของรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม – ชุมพร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย แผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น