สคร.เผย กฟผ.แชมป์ ส่งรายได้เดือนแรกงบปี63

  • ปลื้มเดือนต.ค.จัดเก็บเกินเป้า 110%
  • เป็นสัญญาณที่ดีค่อการจัดเก็บปี 63
  • สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  เปิดเผยว่า ในเดือนต.ค. 2562 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า50% ของกิจการฯ จำนวน 63,642 ล้านบาท คิดเป็น 110% ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ที่คาดว่าในเดือนต.ค. 2562 จะจัดเก็บได้จำนวน 58,094 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% ของเป้าหมายทั้งปี คือ ในเดือนต.ค. 2562 – ก.ย  2563กำหนดเป้าหมายจัดเก็บ 188,880 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการจัดเก็บรายได้นำส่งจากรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2563

“การที่รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินในช่วงเดือนแรกสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการดำเนินการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนกิจการให้มีความมั่นคงและยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการดีขึ้น โดย สคร. จะยังคงให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างการเติบโตและความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางการคลังให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอีกด้วย”

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก ในเดือนแรกของปีงบประมาณ 2563  ประกอบด้วย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)​ 18,301 ล้านบาท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13,139 ล้านบาท สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 8,191 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733 ล้านบาท ธนาคารออมสิน 5,409 ล้านบาท