ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจออกประกาศเฝ้าระวังลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านเอ่อล้นท่วม

  • เฝ้าระวังจังหวัดแพร่-น่าน-สุโขทัย
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีแผนเผชิญเหตุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ ได้ออกประกาศเรื่องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน มีสาระสำคัญ คือ ให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน่าน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมและน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยได้ประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำได้ดังนี้ แม่น้ำยม จะมีน้ำหลากกำลังเคลื่อนตัวผ่านอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ช่วงวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน 0.50 – 0.80 เมตร และจะเคลื่อนตัวถึงจังหวัดสุโขทัยในช่วงวันที่ 19-20 สิงหาคม นี้ ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน 1.00 -1.50 เมตรโดยน้ำหลากจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ แต่จะไม่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนตัวเมือง

ส่วนแม่น้ำน่าน จะมีน้ำหลากเคลื่อนตัวผ่านอำเภอเมือง จังหวัดน่าน ช่วงวันที่ 18-19 สิงหาคมนี้ ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน 0.30 -0.80 เมตรและจะเคลื่อนตัวถึงอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ช่วงวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน 0.30 -0.80 เมตรโ ดยน้ำหลากจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ บริเวณอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศและประเมินสถานการณ์ อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้รับทราบต่อไปพร้อมทั้งเตรียมรับสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักช่วงวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2562 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนเมืองสำคัญริมแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านในระยะถัดไปได้