ศูนย์การค้าไทย บอกเลยว่าไม่ธรรมดา

  • “ดิ เอ็มโพเรี่ยม” ควงคู่ “ดิ เอ็มควอเทียร์” ยกระดับห้างไทย
  • ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001
  • ถือเป็นศูนย์การค้าแรกของประเทศไทยที่ผ่านมาตรฐาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และดิ เอ็มควอทียร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารงานภายในองค์การ ร่วมถึงการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับศูนย์การค้าในระดับสากล โดยล่าสุดทั้ง ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ เป็นศูนย์การค้าแรกของประเทศไทยได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตราฐาน จาก บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจประเมินและให้ใบรับรองในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

ดิ เอ็มโพเรี่ยม ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งมีการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ  ในการดูแลลูกค้าตั้งแต่เข้าศูนย์การค้าจนกระทั้งเดินออกจากศูนย์การค้า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกๆคนอย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ได้รับการรับรอง ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับมากที่สุด นับเป็นมาตรฐานสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมของศูนย์การค้า ผ่านการปฎิบัติงานต่างๆ อาทิ การคัดแยกขยะ การรีไซเคิลน้ำ การติดตั้งอุปกรณ์ประยัดไฟฟ้า การบริหารจัดการเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก, โครงการลดปริมาณขยะ, โครงการลดการใช้พลังงาน และอีกมากมาย เพื่อนำไปสู่การจัดการกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ ทาง ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 เพื่อ สร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับทั้งพนักงานในองค์กร รวมถึงพันธมิตรคู่ค้าต่างๆลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านความปลอดภัยต่างๆให้กับบุคลากรผ่านการอบรม ด้ายความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงจัดทำระบบการป้องกันและแก้ความเสี่ยงในการเกิดอันตราย ติดตั้งป้ายเตือน และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภันส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่ปฎิบัติงาน และมาตรการอื่นๆอีกมากมาย เพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า