“ศิริ” พร้อมรับมือราคาน้ำมันโลกผันผวน

  • เหตุเรือบรรทุกน้ำมัน-เคมี ถูกโจมตีแถบอ่าวโอมาน
  • พลังงาน เตรียมพร้อมรับมือราคาผันผวน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี 2 ลำ (เรือบรรทุกแนฟทา และเมทานอล) ได้รับความเสียหายจากการถูกลอบโจมตีบริเวณอ่าวโอมาน เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา และห่างจากชายฝั่งอิหร่าน14 ไมล์ระหว่างการขนส่งสินค้าจากตะวันออกกลางไปยังสิงคโปร์และไต้หวัน

ล่าสุด กระทรวงพลังงานได้มีการประชุมเพื่อตรวจสอบปริมาณสต๊อกน้ำมันสำรองในประเทศแบ่งเป็นชนิดต่างๆเพื่อ เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยพบว่า
ขณะนี้ประเทศไทย มีปริมาณเชื้อเพลิงสำเร็จรูปเพียงพอต่อความต้องการใช้ดังนี้ 1.น้ำมันเบนซิน 12 วันน้ำมันดีเซล 13 วัน ซึ่งรวมปริมาณสำรองน้ำมันดังกล่าว ถือว่า เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ รวม 50 วันโดยไม่ต้องมีการนำเข้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา ขณะเดียวกันก็.มีปริมาณน้ำมันดิบสำรองเพียงพอต่อการใช้ ใช้ในประเทศได้ 24 วัน และน้ำมันดิบที่ อยู่ระหว่างขนส่งทางเรือที่สามารถนำมาใช้ได้อีก 13 วัน .รวมปริมาณสำรองน้ำมัน ทั้งหมดในส่วนนี้สามารถ ใช้ได้อีก 50 วันโดยไม่ต้องนำเข้า
นอกจากนี้ ประเทศไทย ก็ สามารถผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสท(ผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมัน) จากแหล่งในประเทศ ป้อนความต้องการใช้ได้ประมาณ 35%ของความต้องการใช้ในประเทศ และยังมีปริมาณสำรองก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี)ที่พร้อมใช้ในภาคครัวเรือนได้นานถึง 20 วัน โดยโรงแยกก๊าซธรรมช่าติของบริษัท ปตท.จำกัด ก็สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในภาคครัวเรือนโดยไม่ขาดแคลน

ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงมีความมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีปริมาณสำรองน้ำมันที่พร้อมนำมาใช้ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ อย่างแน่นอน