“ศิริ”ติดตามนโยบายแก้ปัญหาปาล์ม

  • กระทรวงพลังงาน ติดตามผลการรับซื้อและใช้น้ำมันปาล์มดิบ
  • นำไปผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง

                 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดผยหลังการตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าบางปะกง และร่วมสังเกตการตรวจสอบสภาพระบบท่อส่งและเตาเผาน้ำมันปาล์มดิบ หลังจากที่ได้ใช้น้ำมันปาล์มดิบครบ 160,000 ตัน เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า   ณ ห้องควบคุมการเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในราคาที่โรงสกัดได้ซื้อทลายปาล์มสดจากเกษตรกรชาวสวนปาล์ม3.20 บาทต่อกิโลกรัม(กก.)ล่าสุด  ได้มีการใช้น้ำมันปาล์มดิบมาผลิตไฟฟ้าได้ครบตามจำนวนแล้ว
          นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ. ) กล่าวว่า กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบล็อตแรกครบตามจำนวน 160,000 ตัน และยังได้เปิดรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติมอีก200,000 ตัน โดยมีโรงสกัดที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ยื่นเสนอขายรวม 66,250 ตัน และได้ส่งมอบน้ำมันเข้าคลังน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนจะทยอยส่งมอบมายังโรงไฟฟ้าบางปะกง กฟผ.
              สำหรับการใช้น้ำมันปาล์มดิบมาผลิตไฟฟ้าในล็อตใหม่ จะสามารถดำเนินการได้หมดภายในเดือนส.ค.นี้ โดยกฟผ. ได้ รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2561 จำนวน 160,000 ตัน และมติครม. เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ท่ีผ่านมา จำนวน 200,000 ตัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ณ วันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 14.13 บาทต่อชกก.  เป็น 21 บาทต่อกก. และราคาผลปาล์มปรับเพิ่มขึ้นจาก 2.05 บาทต่อกก.เป็น 3.70 บาทต่อกก.