ศาลปกครองสั่งไม่ทุเลาประกาศกกร.คุมยา

  • กรมการค้าภายในเฮลั่น!
  • ศาลปกครองสั่งไม่ทุเลาบังคับใช้คุมยา
  • ลั่นคุมรพ.เอกชนเอาเปรียบประชาชนต่อ

กรมการค้าภายใน เฮ! ศาลปกครองสูงสุดตัดสินยกแรก ออกคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามประกาศ “กกร.” หลังพิจารณาแล้วไม่พบทำให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเสียหายร้ายแรง เชื่อยกต่อไป ตัดสินให้เพิกถอนประกาศกกร.เอายา เวชภัณฑ์ บริการทางการแพทย์ ออกจากสินค้าและบริการควบคุมปี 62 ไม่น่ากังวล พร้อมเดินหน้าบังคับใช้มาตรการกำกับดูแลโรงพยาบาลต่อเนื่อง

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 ยกคำขอทุเลาการบังคับตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้สินค้ายา และเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสินค้าและบริการควบคุมปี 62 ภายหลังจากที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลเอกชนรวม 42 รายได้ฟ้องร้องไปเมื่อเดือนเม.ย.62 ว่า โรงพยาบาลเอกชนได้ฟ้องร้องต่อศาลใน 2 ประเด็น คือ ขอให้ทุเลาประกาศกกร. และขอให้เพิกถอนประกาศกกร.ที่กำหนดให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าและบริการควบคุม

สำหรับคำสั่งของศาล เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 ที่มีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามประกาศกกร.นั้น เป็นเพราะศาลพิจารณาเห็นแล้วว่า ประกาศดังกล่าวออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.)  และชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 42 รายจนยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง แต่ในส่วนที่ฟ้องร้องให้ศาลเพิกถอนประกาศกกร.นั้น ศาลจะพิจารณาหลังจากนี้ และน่าจะเป็นไปตามข้อเท็จจริง ไม่มีอะไรน่ากังวล

”กรมยังคงเดินหน้าบังคับใช้ประกาศกกร.ฉบับที่ 52 พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนต้องส่งราคาซื้อ และขายยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์มาให้กรมภายในวันที่ 12 ก.ค.นี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงราคา ต้องแจ้งกรมการเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วัน และยืนยันว่า การกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนต้องเปิดเผยราคายา ถือเป็นการสร้างความโปร่งใสในทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับมติขององค์การอนามัยโลก (ดับบลิวเอชโอ) และคำสั่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่สนับสนุนความโปร่งใสในตลาดยา วัคซีน และผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการทางการแพทย์ เพราะราคายา และบริการทางการแพทย์ที่สูงเกินสมควรเป็นปัญหาของทั้งโลก ไม่ใช่เฉพาะไทยเท่านั้น”