“ศักดิ์สยาม”สั่งขยายรถไฟฟ้าสีแดงถึงนวนคร-องครักษ์

  • ธรรมศาสตร์บุกคมนาคมทวงถาม “รถไฟฟ้าสายสีแดง”
  • เสนอไอเดียเชื่อมทางด่วนเข้ามาในศูนย์รังสิต
  • “ศักดิ์สยาม”เด้งรับสั่งต่อขยายถึงนวนคร -องครักษ์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังหารือกับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)ว่า คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้าพบเพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่า โครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (ส่วนต่อขยาย) ช่วงรังสิต-ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระยะทาง 8.84 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 6,570 ล้านบาท ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 62 และปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำพระราชกฤษฎีเวนคืนเพื่อสร้างทางข้ามประมาณ 3 จุด คาดว่าจะประกาศเชิญชวนหาผู้รับเหมาได้ในช่วงต้นปี 63 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 66

ทั้งนี้ยังได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมไปศึกษา ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีแดง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ถึงนวนคร จังหวัดปทุมธานี ระยะทางประมาณ 1-2 กิโลเมตร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่งหากพิจารณาแล้วว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์และคุ้มค่า ก็จะดำเนินการผลักดันต่อไป

นอกจากนี้ยังได้ให้นโยบายไปศึกษาการขนส่งมวลชนระบบรอง (Feeder) จากรถไฟฟ้าสายสีแดงไปถึงอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดปัญหาจราจร และอำนวยความสะดวกประชาชนในการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง แต่ฟีดเดอร์ดังกล่าว คงไม่ใช่การลงทุนระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ (heavy rail) เพราะมีพื้นที่จำกัด การลงทุนระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail) จึงมีความเหมาะสมมากกว่า โดยอาจจะแบ่งการลงทุนเป็นเฟสย่อยๆ เฟสละ 2 กิโลเมตร

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้แจ้งว่า ธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาออกแบบทางลาดขึ้น-ลงรถ (Ramp) จากทางพิเศษ (ทางด่วน) อุดรรัถยา ช่วงบางปะอิน-ปากเกร็ด เชื่อมต่อเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดรอบมหาวิทยาลัย เนื่องจากการตัดกระแสจราจร ซึ่งเรื่องนี้ตนแจ้งว่า จะนำเรื่องดังกล่าวไปประสานกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ที่เป็นผู้บริหารทางด่วนอุดรรัถยา คาดว่าหากมีการดำเนินการจะต้องใช้งบประมาณก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งเรื่องนี้ตนมองว่า ไม่ใช่งบประมาณจำนวนมากและการลงทุนดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน