“ศักดิ์สยาม”ปิ๊ง!เสนอ ศบค.ให้คนเดินทาง “เครื่องบิน-รถไฟ-บขส.”ต้องยื่นบัตรฉีดวัคซีนครบ 2โดส ก่อนซื้อตั๋วโดยสาร รองรับโยบายเปิดประเทศ 1 พ.ย. นี้

“ศักดิ์สยาม”ปิ๊ง!เสนอ ศบค.ให้คนเดินทางไกล”เครื่องบิน-รถไฟ-บขส.”ต้องยื่นบัตรฉีดวัคซีนครบ 2โดส ก่อนซื้อตั๋วโดยสาร รองรับโยบายเปิดประเทศ 1 พ.ย. นี้ คาดปริมาณผู้โดยสารเดินทางทางอากาศจะกลับมา 50%ใน 3 เดือนเมื่อเทียบกับปริมาณการเดินทางในปี 62ก่อนเกิดโควิด และผู้โดยสารกลับมาเดินทางทั้งเส้นทางบินในประเทศ และ ต่างประเทศครบ 100%ในปีหน้า

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคม เพื่อรองรับการเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ว่า ขณะนี้คมนาคมมีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ ที่จะสนับสนุนนโยบายเปิดประเทศ โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะมีการเสนอให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด (ศบค.)พิจารณากรณีผู้ที่จะเดินทางระยะทางไกล เช่น โดยสารโดยเครื่องบิน รถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส.) และรถไฟ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)ก่อนที่จะซื้อตั๋วโดยสารได้ผู้เดินทางจะต้องยื่นบัตรฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ก่อนซึ่งมั่นใจว่านโยบายนี้จะทำให้การเดินทางของคนไทยมีความมั่นใจมากขึ้น

ขณะเดียวกันได้มีการคาดการณ์ว่า เมื่อมีการเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้แล้วจะมีปริมาณผู้โดยสารเดินทางผ่านการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้นถึง 50% ใน 3 เดือน(พ.ย.-ธ.ค.64-ม.ค.65) เมื่อเทียบกับปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเดียวกันในปี 62 ก่อนเกิดสถานการการแพร่ระบาดโควิด นอกจากนั้นในปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุข ยังได้มีรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศฉีดวัคซีน โดยในปี 64 รวมกว่า 120 ล้านโดส และปี 65 จะมีวัคซีนที่เป็นเข็มกระตุ้นที่จะเข้ามาฉีดให้คนไทยอีกกว่า 60 ล้านโดส

ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่า ภายในปี 65 ปริมาณการเดินทาง ทางอากาศทั้งผู้โดยสาร และ สินค้า จะกลับมาขนส่ง 100%เท่ากับปริมาณการเดินทางในปี 62 ก่อนเกิดโควิดที่มีปริมาณผู้โดยสารเดินทางจำนวน 82.5ล้านคน แบ่งเป็นในประเทส 38 ล้านคน ระหว่างประเทศ 44 ล้านคน ซึ่งถือว่าปริมาณผู้โดยสารจะกลับมาเดินทางเร็วกว่าที่สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาร์ต้า ประเมินว่าไทยจะกลับมาทำการบินได้เหมือนเดิมในปี 68

อย่างไรก็ตามในวันที่ 20 ต.ค. ตนจะเดินทางลงพื้นที่สนามบินดอนเมือง และ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อดูความพร้อมในการให้บริการของสนามบิน และจะมาสรุปเพื่อเตรียนมความพร้อมอีกครั้งในวันที่ 27 ต.ค. ก่อนเปิดประเทศจริงในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ส่วนการเดินทางในคมนาคมขนส่งทางบก น้ำ นั้นก็มีมาตรการเข้มงวดในการคัดกรองอยู่แล้ว