“วีรศักดิ์”สั่ง “จีไอที”เร่งยกระดับ ฝีมือช่างอัญมณีท้องถิ่น

  • หวังให้ภูมิปัญญาช่างยังคงอยู่กับท้องถิ่นต่อไป
  • หลังต่างชาติวิ่งขาขวิดแย่งซื้อตัวเพราะยอมรับฝีมือ
  • พร้อมสั่งพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ว่า ได้สั่งการให้จีไอทีช่วยยกระดับและพัฒนาช่างฝีมือ ที่ทำสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้ภูมิปัญญาในการทำอัญมณีและเครื่องประดับยังคงอยู่ และไม่หายไปจากสังคมไทย เพราะหากช่วยให้ช่างเหล่านี้ มีงานหรือมีตลาดรองรับ ก็จะไม่เคลื่อนย้ายออกไปทำงานที่อื่น หรือออกไปทำงานในต่างประเทศ จากการที่ปัจจุบันมีกลุ่มทุนต่างชาติต้องการซื้อตัวช่างเครื่องประดับไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากช่างไทยมีฝีมือเป็นที่ยอมรับ

“การรักษาช่างฝีมือให้คงอยู่ในท้องถิ่น หรือในชุมชน จะต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของท้องถิ่น ด้วยการปรับรูปแบบสินค้าให้มีความสวยงาม ร่วมสมัย แต่ยังคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่น เพื่อให้สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ทองโบราณ ของจังหวัดสุโขทัย ที่รูปแบบดั้งเดิมอาจไม่เหมาะกับการสวมใส่ แต่ถ้าปรับรูปแบบให้ทันสมัย ก็จะขยายตลาดได้กว้างขึ้น และเมื่อขยายตลาดได้กว้างขึ้น ก็จะทำให้ช่างฝีมือ มีงานทำ และเศรษฐกิจในท้องถิ่นมีการขับเคลื่อนได้”นายวีรศักดิ์กล่าว

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้จีไอทีเดินหน้าผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณีของโลก เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การลงทุนด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และการค้าพลอยสี ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเติบโตได้มากขึ้น เพราะปัจจุบันสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสร้างรายได้จากการส่งออกเข้าประเทศเป็นอันดับ 3 รองจากอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ พร้อมกันนั้น ได้ขอให้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข และผลักดันให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นด้วย