“วิษณุ”เผยตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่คณะรัฐมนตรีเสร็จแล้ว

  • ส่งถึงมือนายกรัฐมนตรี
  • ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
  • เตรียมส่งร่างนโยบายรัฐบาลให้พรรคร่วมตรวจ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ว่า ขณะนี้ทราบว่าทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีครบทั้งหมดแล้ว และส่งถึงมือนายกรัฐมนตรี จากนั้นทุกอย่างก็จะเป็นไปตามขั้นตอน โดยมองว่าหากดำเนินการโดยเร็วก็เป็นเรื่องดี เพราะยังมีหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ทั้งการถวายสัตย์ปฏิญานตน การแถลงนโยบาย รัฐบาลใหม่จึงจะสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

ส่วนการร่างนโยบายของรัฐบาลนั้นเบื้องต้นได้มีการยกร่างแถลงนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อไปต้องส่งให้พรรคร่วมรัฐบาลได้ตรวจสอบ เพื่อเพิ่มหรือตัดในบางประเด็นที่แต่ละพรรคต้องการ ตามนโยบายที่แค่ละพรรคได้ประกาศหาเสียงไว้ ซึ่งร่างนโยบายของรัฐบาลต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญตามมาตรา 162 ที่กำหนดไว้ 4 ประเด็น คือ ต้องสอดคล้องกับการทำหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจจะทำต่อจากนี้ โดยสิ่งสำคัญของการแถลงนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้คือมีการกำหนดที่มาของแหล่งรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างชัดเจน