วิทยุการบินเคลียร์จราจรทางอากาศรับเครื่องบินผู้นำอาเซียนเข้าไทย

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า จากที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34  (34th ASEAN SUMMIT) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 62 ณ กรุงเทพมหานคร โดยจะมีผู้นำและบุคคลสำคัญจากประเทศสมาชิกอาเซียน เดินทางเข้ามาประชุมที่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินแรก จะเดินทางมาตั้งแต่วันที่ 20  มิถุนายน 62  และเที่ยวบินสุดท้ายจะเดินทางกลับในวันที่ 24 มิถุนายน 62 และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่เที่ยวบินพิเศษของผู้นำแต่ละประเทศในครั้งนี้ 

ดังนั้นทาง วิทยุการบินฯ ในฐานะผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ จึงได้ประสานงานไปยัง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ผู้แทนจากสายการบินผู้ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและทราบถึงมาตรการในการบริหารจราจรทางอากาศ รวมทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อการประสานงาน อำนวยความสะดวก และความปลอดภัย แก่อากาศยานบุคคลสำคัญ ณ  หอบังคับการบินดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 62 นี้โดยเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม วิทยุการบินฯ จึงได้ขอความร่วมมือไปยังสายการบิน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว  เตรียมพร้อมถึงผลกระทบจากความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นในบางช่วงเวลา ณ         ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในทุกเที่ยวบิน และเป็นการสร้างความประทับใจในด่านแรกให้กับผู้นำและบุคคลสำคัญที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย