วิทยุการบินปิ๊ง! ลดปัญหา “บั้งไฟ” ชนเครื่องบิน

  • วิทยุการบิน ปิ๊ง!ทางออกลดปัญหาปล่อยบั้งไฟชนเครื่องบิน
  • เปิด”แอปพลิเคชั่นบำเพ็ญ”
  • ขออนุญาตปล่อยวัตถุขึ้นท้องฟ้า ลดอันตราย-เพิ่มความปลอดภัยทางการบน

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ทางการบินจากการปล่อยบั้งไฟในช่วงเทศกาลงานบุญในช่วงเดือนพ.ค-มิ.ย ของทุกปี ดังนั้นทาง บวท. จึงได้มีการประชุมทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปร่วมกันว่า เพื่อให้การสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้ดำรงอยู่คู่ความปลอดภัยทางการบินทาง บวท.จะนำระบบภูมิสารสนเทศ สำหรับการบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟ และโคมลอย หรือ แอปพลิเคชั่นบำเพ็ญ ให้ประชาชนได้เข้าใช้งาน เพื่อขออนุญาต ซึ่งแอปพลิเคชั่นดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตการปล่อยวัตถุขึ้นสู่ท้องฟ้าสามารถกรอกการขออนุญาตได้เองผ่านแอปพลิเคชั่น และสามารถติดตามการขออนุญาตปล่อยได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องกรอกเอกสารบนกระดาษอีกต่อไป ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการยื่นเอกสาร

สมนึก รงค์ทอง


ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะใช้งานระบบดังกล่าวสามารถลงทะเบียนแจ้งชื่อกิจกรรม ประเภทของวัตถุที่จะปล่อย เส้นผ่าศูนย์กลาง น้ำหนัก และจำนวนของวัตถุที่ต้องการจะปล่อยสู่ท้องฟ้า ก่อนจะนำไปสู่กระบวนการจัดการของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในการวิเคราะห์และประเมินด้านความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากาศ จนกระทั่งสู่การออกใบอนุญาตในที่สุด ซึ่งเป็นการเพิ่มความปลอดภัยทางการบิน เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลปล่อยบั้งไฟแล้ว การวางแผนควบคุมการปล่อยบั้งไฟไม่ให้กระทบการบิน ช่วยแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางอากาศ ให้ทราบถึงจุดหรือพิกัดที่จะมีการปล่อยบั้งไฟ เพื่อจะได้วางแผนในเส้นทางการบิน และไม่ให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อการคมนาคมทางอากาศ ทั้งทางทหาร พลเรือน และการบินพาณิชย์”

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นบำเพ็ญ (Bampen) ได้บน Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ Android ส่วน iOS อยู่ในระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะเปิดให้ดาวน์โหลดเร็วๆ นี้ ซึ่งแอปพลิเคชั่นบำเพ็ญนี้จะสนับสนุนการบริหารจัดการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการควบคุมการปล่อยบั้งไฟที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนของทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ประเพณีนิยมอันดีงามและการเดินอากาศสามารถดำเนินควบคู่กันได้อย่างปลอดภัย