วันนี้อย่าใช้ถุงพลาสติกน๊ะจ๊ะ

เฟสบุ๊คไทยคู่ฟ้า ซึ่งเป็นของรัฐบาลได้โพสต์ข้อความ โนพลาสติก ทำได้ เริ่มที่ตัวเรา
3 ก.ค. ของทุกปี ถือเป็น “วันปลอดถุงพลาสติกสากล” หรือ International Plastic Bag Free Day

เป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันทำให้ขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) ให้ได้

ฉะนั้น วันนี้จึงเป็นวันที่ห้างสรรพสินค้าบางแห่งเริ่มใช้มาตรการรับบริจาค หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เก็บเงิน 1 บาท ต่อถุงพลาสติก 1 ใบ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันไปพกถุงผ้าสำหรับใส่ของกันมากขึ้น และนำเงินที่ได้ไปสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีวิธีการจูงใจให้ลูกค้าไม่รับถุงพลาสติก โดยเพิ่มคะแนนสะสมสำหรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต่อไป

ในส่วนของรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 1,500 ล้านใบ หรือ 2,700 ตัน

ตอกย้ำด้วยโรดแมป “การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573” ที่ตั้งเป้าให้คนไทยลด ละ เลิก ใช้พลาสติก โดยเลือกใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับประกาศชัดเจนว่า ในปี 2565 จะเลิกใช้พลาสติก 4 ชนิด คือ 1) ถุงพลาสติกที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน 2) กล่องโฟมใส่อาหาร 3) หลอดพลาสติก 4) แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

และในอนาคตก็จะขยับจากมาตรการ “ลด” เป็น “งด” ให้มากขึ้น ด้วยความร่วมมือของทุกคน