“ลุงเนวิน” นำทัพบุรีรัมย์ยูไนเต็ด มอบฉากกั้นให้ร้านจำหน่ายอาหารแบบนั่งรับประทาน

  • บุรีรัมย์นำร่องฉากกั้นต้นแบบให้แก่ร้านจำหน่ายอาหารแบบนั่งรับประทาน
  • สำหรับร้านค้าที่ผ่านการขออนุญาตตามขั้นตอนของสาธารณสุข
  • เปิดจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่1พ.ค.นี้เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 24 เม..ที่ผ่านมา ที่สนามช้างอารีนา .เมือง .บุรีรัมย์ นายเนวิน  ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด มอบฉากกันระหว่างบุคคล จำนวน 10,000 ชุด  ให้กับนายธัชกร  หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปมอบให้เป็นต้นแบบแก่ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารแบบนั่งรับประทานที่ผ่านกระบวนการขออนุญาตเปิดจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL 

ทั้งนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการพิจารณาผ่อนปรนให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงได้กำหนดมาตรการ “เปิดบ้าน ปิดเมือง” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะผ่อนปรน อนุญาต ให้เปิดตลาดนัด ถนนคนเดิน เฉพาะอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จและผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงการให้เปิดบริการร้านอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ใช้แอลกอฮอล์ หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์  อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการรถเร่ ซึ่งจำหน่ายอาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ กลับมาเปิดบริการได้อีกครั้งโดยที่พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ ต้องผ่านการตรวจคัดกรองมาตรการของสาธารณสุข

สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภคจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(สำหรับบุคคลต่างด้าว)ที่มีเครื่องหมายแสดงการปลอดเชื้อโควิด-19 (สติ๊กเกอร์)กำหนดร้านจำหน่ายอาหารจัดที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารให้เป็นไปตามแนวทางBURIRAM HEALTHY MODELอย่างเคร่งครัดจัดระยะห่างระหว่างบุคคลภายในร้านภายในตลาดหากมีโต๊ะนั่งรับประทานอาหารต้องมีฉากกันระหว่างบุคคล

ทั้งนี้สามารถทำเองโดยใช้วัสดุที่หาในท้องถิ่น โดยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ได้จัดแสดงตัวอย่างการจัดร้าน การเว้นระยะห่าง การจัดตลาดให้เป็นตัวอย่าง ที่ด้านหน้าสนามช้างอารีนา ส่วนกระบวนการ ขั้นตอนการขออนุญาตเปิดร้านจำหน่ายอาหาร สอบถามรายละเอียดถามได้ที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ที่ว่าการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์