“ลุงตู่” ช่วยด้วย !! ดุสิตโพลชี้ข้าวของแพง-ค่าครองชีพสูง ปัญหารุมเร้าประชาชน

  • สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล
  • มองสารพัดปัญหารุมเร้า รุนแรงมากสุดคือ ของแพง ค่าครองชีพสูง
  • แนะควบคุมราคาสินค้า เอาผิดพ่อค้า-แม่ค้าเอาเปรียบ ไม่ขึ้นภาษี หวัง “ประยุทธ์” เร่งช่วยเหลือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (17..62) สวนดุสิตโพล ได้เผยแพร่ผลสำรวจด้านสภาพเศรษฐกิจของประเทศ  วันนี้ ได้สร้างความหนักใจให้กับประชาชนคนไทยอย่างมาก ซึ่งปัญหาต่าง  เหล่านี้จะแก้ไขได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารของรัฐบาล และในปี 2563 ที่กำลังจะมาถึงประชาชนต่างก็มีความคาดหวังต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาลและคาดการณ์ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นไปในทิศทางใด เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ในสายตาประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,207 คน ระหว่างวันที่ 12-16 .. 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. “5อันดับปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าประชาชนวันนี้อันดับ1ข้าวของแพงค่าครองชีพสูง 65.54% สาเหตุจากสินค้ามีต้นทุนสูงทุกอย่างปรับขึ้นราคารัฐขึ้นภาษีสินค้าต่างทำให้มีราคาแพงขึ้นนายทุนเอารัดเอาเปรียบฯลฯ

วิธีแก้ไข คือควบคุมราคาสินค้า มีส่วนลดสำหรับประชาชน ลดราคาน้ำมัน ของกินของใช้ ดำเนินการกับผู้ที่เอารัดเอาเปรียบอย่างจริงจัง ฯลฯ 

อันดับ 2 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศย่ำแย่ 39.19% สาเหตุจากรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่ค่อยได้ผล เงินบาทแข็ง ท่องเที่ยวซบเซา เศรษฐกิจโลกตกต่ำ ฯลฯ

วิธีแก้ไข คือรัฐบาลแก้ปัญหาให้ตรงจุด มีนโยบายช่วยเหลือประชาชน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ฯลฯ 

อันดับ3การว่างงานตกงาน31.76% สาเหตุจากเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีงานทำสถานประกอบการขาดทุนต้องปิดตัวลงไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างคนงานถูกเลิกจ้างฯลฯ

วิธีแก้ไข คือไม่เลือกงาน ลดรายจ่าย หางานพิเศษทำ รัฐบาลมีนโยบายเร่งช่วยเหลือคนตกงาน ชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ฯลฯ 

อันดับ4รายได้ลดลงเงินไม่พอใช้ 25.68% สาเหตุจากองค์กรสถานประกอบการมีกำไรลดลงต้องลดรายจ่ายให้ค่าตอบแทนลดลงข้าวของแพงรายจ่ายสูงฯลฯ

วิธีแก้ไข คือขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง ลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาษี ลดดอกเบี้ย ขยายเวลาชำระหนี้ ช่วยเหลือคนยากจนฯลฯ

อันดับ5การส่งออกการค้าและการลงทุน17.48% สาเหตุจากเศรษฐกิจโลกซบเซาต่างชาติภาคเอกชนไม่กล้าลงทุนส่งออกนำเข้ามีปัญหาค่าเงินบาทแข็งทำให้ได้กำไรลดลงฯลฯ

วิธีแก้ไข คือรัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติและนักลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมฯลฯ 

2.เรื่องที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุดคือ อันดับ1ควบคุมราคาสินค้าลดค่าครองชีพไม่ขึ้นภาษี54.34% อันดับ2แก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเร่งด่วนสร้างงานสร้างรายได้ขึ้นเงินเดือน38.41% อันดับ3พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น31.15%

3.ใคร?หรือหน่วยงานใด?ที่ประชาชนคาดหวังให้เข้ามาช่วยเหลือ อันดับ1พล..ประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้นำฝ่ายรัฐบาล47.90% อันดับ2กระทรวงต่างเช่นกระทรวงการคลังพาณิชย์แรงงานอุตสาหกรรมเกษตรฯ32.84% อันดับ3ฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่24.94%