“ลุงตู่”ถกWEFผลกระทบจากสงครามการค้าและเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจโลก

  • อยากเห็นอาเซียนเข้มแข็งและร่วมมือภูมิภาคอื่น
  • พร้อมสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์4.0
  • ให้ต่อยอดผลลัพธ์ประธานอาเซียน

พล.ท. วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเคล้าส์ ชวาป ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร World Economic Forum (WEF) ได้เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ประธานบริหาร WEF เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ มีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคง ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และขยะทะเล ซึ่งได้ออกมาตรการในการแก้ไขแล้วและดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของประเทศไทย ของภูมิภาคและของโลก รวมทั้งเห็นว่าอาเซียนควรเสริมสร้างระบบนิเวศทางดิจิทัล (Digital Ecosystem) ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อรองรับความท้าทายจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด


“ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากสงครามการค้า เพื่อหาทางร่วมมือกันสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม สามารถตอบสนองความท้าทาย และมองผลประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก โดยประธานบริหาร WEF อยากเห็นภูมิภาคอาเซียนที่เข้มแข็ง และประสงค์ให้อาเซียนเพิ่มพูนความร่วมมือกับภูมิภาคอื่นๆ ด้วย”


ส่วนทางด้านประธานบริหาร WEF ได้ชื่นชมรัฐบาลไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 และผลการจัดลำดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเมื่อครั้งที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในลำดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ WEF แสดงความพร้อมสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาล อาทิ Thailand 4.0 เทคโนโลยีดิจิทัล อุตสาหกรรมการเกษตร สาธารณสุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งต่อยอดผลลัพธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังประสงค์ให้ภาคธุรกิจร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐบาลเพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย


นอกจากนี้ ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณที่ WEF ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานไทยมาโดยตลอด ขณะเดียวกัน ประธานบริหาร WEF อวยพรให้รัฐบาลชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความราบรื่น และประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้เชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม WEF ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ครั้งที่ 50 ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ด้วย