ลดธงครึ่งเสาถวายความอาลัยแด่ “สุลต่านแห่งโอมาน”เสด็จสวรรคต

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่เอกสารข่าวแจ้งถึงทุกหน่วยงาน เรื่องให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสา โดยระบุว่า ด้วย สุลต่าน กอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด สุลต่านแห่งโอมาน เสด็จสวรรคต เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ พระราชวังเมือง Barka รัฐสุลต่านโอมาน นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายความอาลัยแด่สุลต่านแห่งโอมาน ในวันที่ 13 – 15 มกราคม 2563 รวม 3 วันทำการ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตามกำหนดวันดังกล่าว