รู้กันหรือยัง?…ซื้อตั๋วแล้วไม่บินขอคืนภาษีสนามบินได้…

  • อย่าเสียรู้สนามบิน….
  • ซื้อตั๋วแล้วไม่บินขอคืนภาษีจากสนามบินได้ 
  • กพท.คอนเฟิร์ม!!!

ผู้รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า กรณีที่ผู้โดยสารสายการบินซื้อตั๋วโดยสารแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางได้ ผู้โดยสารสามารถขอภาษีสนามบิน(Passenger Service Charge)คืนได้ โดยจะต้องมีหลักฐานยืนยันการสำรองที่นั่งจากสายการบิน 

ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถดำเนินการผ่านทางสายการบิน หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสารได้  ซึ่งปัจจุบันสนามบินต่างๆมีการจัดเก็บภาษีสนามบินบวกรวมไปกับราคาตั๋วโดยสารแล้ว โดยมีอัตราที่แตกต่างกันกันดังนี้

สำหรับเที่ยวบินขาออกเดินทางไปต่างประเทศ สนามบินของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)  (ทอท.)จำนวน 6 แห่ง มีการจัดเก็บคนละ700 บาท ส่วนสนามบินของกรมท่าอากาศยาน(ทย.) จำนวน 28แห่ง จัดเก็บคนละ400 บาท สนามบินสมุย จัดเก็บคนละ 700 บาท สนามบินสุโขทัย จัดเก็บคนละ500 บาท และสนามบินอู่ตะเภา จัดเก็บคนละ400 บาท 

ส่วนการเดินเส้นทางทางในประเทศ สำหรับสนามบิน ทอท.จัดเก็บคนละ100 บาท  สนามบิน ทย. จัดเก็บคนละ50บาท สนามบินสุโขทัย จัดเก็บคนละ200 บาท สนามบินสมุย จัดเก็บคนละ300 บาท สนามบินตราด จัดเก็บคนละ200 บาท และสนามบินอู่ตะเภา จัดเก็บคนละ50 บาท