ราคาสังฆทาน-เทียนพรรษายังไม่ขึ้น

  • พาณิชย์ส่งทีมตรวจสังฆทานรับเข้าพรรษา
  • ยันสินค้ามีเพียงพอขาย-ราคายังไม่ปรับขึ้น
  • จี้ผู้ค้าปิดป้ายราคาและห้ามฉวยเอาเปรียบ

กรมการค้าภายใน ตรวจสอบชุดสังฆภัณฑ์-ไทยธรรม ลั่นไม่พบความผิดปกติของราคา จี้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาขายให้ชัดเจน ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำ-ปรับ

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ค.62 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ราคาจำหน่ายยังคงทรงตัว ไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด โดยราคาจำหน่ายขึ้นอยู่กับสินค้าที่บรรจุภายในชุดสังฆทาน เช่น ชุดสังฆทาน ชุดละ 99 – 650 บาท ชุดสังฆทานยา ชุดละ 99 – 229 บาท เทียนพรรษา แพ็คคู่ แพ็คละ 55-568 บาท และต้นละ 659 – 1,192 บาท หลอดไฟ แพ็ค 3 หลอด ขนาด 18 วัตต์ ราคา 99 – 119 บาท ขนาด 36 วัตต์ ราคา 119 – 139 บาท ผ้าอาบน้ำฝน ขนาด 1.8 เมตร ผืนละ 79 – 89 บาท ขนาด 2.4 เมตร ผืนละ 129 บาท

พร้อมกันนั้น ได้กำชับให้ผู้ประกอบการ ต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม โดยให้แสดงราคาขายปลีกสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย โดยผู้ค้าต้องขายสินค้าหรือบริการตรงตามป้ายแสดงราคา ไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา ที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และห้ามปฏิเสธการจำหน่ายโดยไม่มีเหตุอันสมควร

อย่างไรก็ตาม หากพบการกระทำผิด สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน โทร.1569 กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ