รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค24ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2562 จะมีวันสำคัญอย่างยิ่ง 3 โอกาส คือ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 , วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

ในการนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ได้เห็นชอบให้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญ 3 โอกาสที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

นายเทวัญ กล่าวว่า รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ สถานที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินฯ ในเขตกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรี ตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป