รัฐบาลสนับสนุนพัฒนาแรงงานไทย ไปต่างประเทศอย่างถูกต้อง

  • ย้ำให้ประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ
  • เดินทางผ่านช่องทางอย่างถูกต้องเป็นทางการ
  • เพื่อรับสิทธิ์ตามกฎหมายแรงงาน

วันที่ 19 มี.ค. 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบจากกระทรวงแรงงานถึงการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 6 (WorldSkills Asia 6th General Assembly Incheon 2023) เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีประเทศสมาชิกจาก 18 ประเทศ ในเขตเศรษฐกิจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้รายงานถึงผลของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งได้พิจารณานโยบายและแบบแผนการดำเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2 ปี 2566 (WorldSkills Asia 2023) ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แข่งขันทั้งหมด 22 สาขา ดังนี้ 1. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 3. สาขางานเชื่อม 4. สาขาการก่ออิฐ 5. สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 6. สาขาเว็บดีไซน์ 7. สาขากราฟิกดีไซน์ 8. สาขาเทคโนโลยียานยนต์ 9. สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น 10. สาขาการปูกระเบื้อง 11. สาขาการซ่อมสีรถยนต์ 12. สาขาการแต่งผม 13. สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี 14. สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 15. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 16. สาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย 17. สาขาความงามบำบัด 18. สาขาการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) 19. สาขาบริการโรงแรม 20. สาขาการจัดการเทคโนโลยีเครือข่าย 21. สาขาการวาดและตกแต่ง และ 22. สาขาการฉาบปูนและผนังเบา

โดยเบื้องต้นประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ 10 สาขา ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่เยาวชนไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว

“นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาล พร้อมผลักดันศักยภาพแรงงานไทย เพื่อสนับสนุนความสามารถของแรงงานไทยในเวทีระดับสากล รวมถึงเชื่อมั่นในศักยภาพแรงงานไทยว่ามีฝีมือ ทักษะ ประสบการณ์ ไม่แพ้ชาติใด ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเพิ่มเติมว่า ในการไปทำงานที่ต่างประเทศ ขอให้เป็นไปตามกระบวนการจัดหางาน และถูกกฎหมาย เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบกระบวนการทำงาน และเข้าถึงสิทธิประโยชน์อันพึงมีได้อย่างสมบูรณ์” นายอนุชาฯ กล่าว

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า วิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายมี 5 วิธี ดังนี้ 1. บริษัทจัดหางานจัดส่ง 2. กรมการจัดหางานจัดส่ง 3. เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง 4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน 5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน ซึ่งจะต้องแจ้งกรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ https://www.doe.go.th/overseas และ นายจ้าง ลูกจ้างสามารถหาข้อมูลกับลงทะเบียนในระบบได้ที่ลิงค์ https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php