มิ.ย.นี้เอลนีโญมาเยือน! กอนช.วางแผนกักเก็บน้ำมากสุดรับมือ

  • คาดเอลนีโญอาจเกิดขึ้นยาวนานต่อเนื่อง 2-3 ปี
  • รณรงค์ประหยัดน้ำและส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ กอนช. ครั้งที่ 2/2566 ว่า​ ที่แระชุมได้หารือร่วมกันเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำของปี 66 ก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ ฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พ.ค. 66 โดยจากการติดตามปรากฎการณ์เอนโซ (ENSO) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาวะปกติ พบว่า มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโญ ตั้งแต่ เดือน มิ.ย. 66 เป็นต้นไป

ดังนั้นปริมาณฝนในปีนี้จึงมีแนวโน้มใกล้เคียงกับค่าปกติหรือน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อย และคาดว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงประมาณช่วงเดือน มิ.ย. 66 เดือน ก.ค. 66 และมีฝนน้อยกว่าค่าปกติในช่วงเดือน ก.ย. 66 จึงต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หากมีปริมาณฝนน้อย ซึ่งจะต้องเป็นการวางแผนระยะยาว โดยใช้หลักการบริหาร 2 ปี คือตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปีหน้า เพื่อให้มีปริมาณน้ำในช่วงต้นฤดูแล้งมากที่สุด

“การประชุมในวันนี้ได้เน้นย้ำในเรื่องของการกักเก็บน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญ โดยให้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้ค่าฝนน้อยมาประเมินเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง สำหรับสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 66 ได้ 1 รอบเท่านั้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการเพาะปลูกในรอบแรกแล้ว จะต้องรณรงค์ในเรื่องของการประหยัดน้ำและส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยจะไม่มีการปลูกข้าวรอบ 2 เนื่องจากคาดการณ์ว่าสภาวะเอลนีโญ อาจจะเกิดขึ้นยาวนานต่อเนื่องไปประมาณ 2-3 ปี”เลขาธิการ สทนช. กล่าว

อย่างไรก็ตามจะต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และขอให้ประชาชนประสานงานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการเพาะปลูก เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและบริหารจัดการน้ำร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกันนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะมีการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมเต็มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรของประชาชนด้วย