มาเป็นพี่เลี้ยงการเงินกัน!!

 “คุณนายพารวย” เคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ถ่ายทอดชีวิตหนี้ของคนหาเช้ากินค่ำ แม่บ้าน- รปภ.เงินเดือนน้อย พนักงานออฟฟิศที่มีชีวิตแบบ “เดือนชนเดือน” แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการ  “Happy Money” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็สามารถเปลี่ยนจาก “คนร้องไห้” เป็น “คนยิ้มได้” 

  โครงการ  “Happy Money” เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงิน ที่ให้ลงมือปฎิบัติจริง ทั้งจดรายรับ-รายจ่าย  ทำบัญชีหนี้สิน-ทรัพย์สิน จัดทำงบดุลเพื่อให้รู้ฐานะตนเอง และวางแผนการเงิน เพิ่มรายได้-ลดรายจ่าย  โดยจะมี  “พี่เลี้ยงการเงิน” ช่วยเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ คำแนะนำ จนทำให้คนเหล่านี้สามารถปลดแอกชีวิตหนี้  และกลับมามีเงินออม-นำเงินออมไปลงทุน จนทำให้กลายเป็น “แม่บ้าน-รปภ.เงินล้าน” ได้

 หลายคนสงสัยว่า “พี่เลี้ยงการเงิน” คือใคร… ซึ่งก็คือผู้ที่เข้าร่วมโครงการกับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเรียนรู้เรื่องการเงิน จนสามารถวางแผนการเงินเบื้องต้นให้กับตัวเองได้ แล้วยังได้เพิ่มพูนทักษะในการให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินไปยังผู้อื่นได้  ทั้งการวางแผนใช้จ่าย บริหารหนี้สิน วางแผนการออม เพื่อให้ผู้อื่นเกิดทัศนคติทางการเงินที่ดี ปรับพฤติกรรมการใช้เงินและสร้างเงินออมเพื่อใช้จ่ายในวัยเกษียณได้!!

 และล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญชวนผู้สนใจให้มาร่วมเป็น “พี่เลี้ยงการเงิน” เพื่อกระจายกำลังกันออกไปช่วย “คลายทุกข์ทางการเงิน” ให้คนไทย โดยมี กลุ่มเป้าหมาย คือองค์กรรัฐและเอกชน ที่ต้องการสร้าง “พี่เลี้ยงการเงิน” ช่วยพนักงานในองค์กร หรือคนทั่วไปที่ต้องการเผยแพร่ความรู้การเงินไปยังผู้อื่น

คุณสมบัติสำคัญของ “พี่เลี้ยงการเงิน” คือ มีจิตสาธารณะ สามารถให้คำแนะนำกับผู้อื่นได้ มีทักษะการสื่อสาร และมีพฤติกรรมการออมที่ดีเป็นที่น่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานที่อยากช่วยลูกน้องและพนักงานในองค์กรที่ “มีความทุกข์ทางการเงิน” หรือตัวแทนองค์กรภาครัฐ ชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยากให้องค์ความรู้และเครื่องมือ เพื่อส่งต่อความรู้การเงินแบบง่ายๆ 

 แต่ก่อนที่จะเป็น “พี่เลี้ยงการเงิน” ได้ ต้องเข้าอบรมกับตลาดหลักทรัพย์ฯก่อน โดยอบรมความรู้ผ่าน e-Leaning พร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมเวิร์คชอป ฝึกปฏิบัติ และ Group Mentor เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน  หวังสร้างกองทัพ “พี่เลี้ยงการเงิน” ไปส่งต่อความรู้เรื่องการเงินเพื่อสังคมที่ยั่งยืน  

ประโยชน์ของการเป็น “พี่เลี้ยงการเงิน” นอกจากจะทำให้มีความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างง่ายแล้ว ยังทำให้เรามีเครื่องมือช่วยวางแผนการเงิน มีสื่อความรู้หลากหลายรูปแบบ และทำให้มีเครือข่ายพี่เลี้ยงการเงินร่วมกับองค์กรและชุมชนพันธมิตรมากมาย ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้เราได้รับความรู้และอัพเดตข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง

สนใจสมัครเป็นพี่เลี้ยงการเงิน อย่ารอช้า ตาม ”คุณนายพารวย” เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/happymoney

 #คุณนายพารวย#รู้เก็บรู้ออม#รู้ใช้รู้ลงทุน#สู่ความมั่งคั่ง#Thejournalistclub #ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย