“มาลัยเงิน”ของที่ระลึกผู้นำอาเซียน??

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิ.ย. 62 นี้ ประเทศไทยจะมอบ “มาลัยเงิน” ผลงานของครูช่างศิลปหัตถกรรมจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นของที่ระลึกแก่ผู้นำอาเซียน????????????????????

“มาลัยเงิน” ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวงมาลัยถวายพระ ซึ่งแสดงออกถึงจิตคารวะ และมักใช้ในโอกาสมงคลรวมถึงการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิต และยังสอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ของการประชุมอาเซียนครั้งนี้ด้วย ✨????

??? การร้อยเรียงดอกไม้ สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวกัน มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืน ดุจมาลัยเงินที่ไม่มีวันโรยรา

?ผลงานนี้สร้างสรรค์โดยครูนฤมล ทอนใจ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของช่างเครื่องเงินพื้นบ้าน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

#ASEAN2019 #ASEANsummit #THisASEAN #Prayut4ASEAN #ปธอาเซียน