มาดู AI วาด “การ์ฟิลด์” สวยกว่ามนุษย์วาดหรือไม่ ดูเอาเอง

AI Ruined Garfield
AI Ruined Garfield

มีรายงานว่า ใน Twitter คนใช้ชื่อบัญชีว่า Daniel Haley ทวิตช้อความว่า “today’s nightmare fuel: AI generated Garfield panels” พร้อมรูปที่ระบุว่ามาจาก AI หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้วาดภาพการ์ฟิลด์การ์ตูนชื่อดัง

ส่วนหน้าตาพร้อมคำบรรยายเป็นอย่างไรเชิญชมกันเอง