มท.1เด้งรับนโยบายพรรคการเมืองเตรียมนำมาปฎิบัติเป็นนโยบาย

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการทำงานของกระทรวงมหาดไทย หลังจากจากได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ที่จะมีนักการเมืองเข้ามาทำงาน ว่า กระทรวงมหาดไทยได้หารือเพื่อแบ่งงงานที่จะต้องแปลงนโยบายของพรรคการเมืองมาเป็นนโยบายของกระทรวง  ยอมรับว่าพรรคการเมืองจะมีข้อมูลและมีประสบการณ์ในการลงพื้นที่มากว่ารัฐบาลที่ผ่านมา ดังนั้น ต้องรับฟังนโยบายพรรคการเมือง เพื่อเติมเต็มเสริมนโยบายร่วมกัน ซึ่งการทำงานร่วมกันมั่นใจว่าจะไม่มีการแบ่งฝ่าย ทั้งนี้ก็เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และต้องอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้