“พิพัฒน์” เปิด Golden Fly Series 2021 Phuket กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน เก็บสถิติโลกในประเทศไทย รายการ Golden Fly Series 2021 Phuket พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท., นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต, พลโท อิสระ วัชระประทีป ที่ปรึกษา ผู้ว่าการ กกท., คณะผู้บริหาร กกท. และตัวแทนจาก Golden Fly Series ร่วมงาน ที่ถนนเลียบหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับลิขสิทธิ์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน Golden Fly Series เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยในรายการ Golden Fly Series 2021 Phuket เป็นการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน เก็บสถิติโลกด้วยอุปกรณ์ The FlySwat ลานวิ่งที่มีการจดลิขสิทธิ์โดย โกลด์เด้น ฟลาย สปอร์ต ซึ่งจัดการแข่งขันทั้งหมด 2 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กระโดดค้ำถ่อ และกระโดดไกล มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 21 คน จาก 10 ประเทศ โดยมีนักกีฬาของประเทศไทยเข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 4 คน แบ่งเป็น กระโดดไกลประเภทชาย 1 คน, กระโดดไกลประเภทหญิง 1 คน, กระโดดค้ำถ่อประเภทชาย 1 คนและกระโดดค้ำถ่อประเภทหญิง 1 คน นั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน Golden Fly Series Phuket 2021 ในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและสัมผัสกับการแข่งขันกีฬากรีฑาประเภทลานระดับโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความน่าสนใจของกีฬาประเภทนี้ สร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาไทยรุ่นใหม่ได้พัฒนาไปเป็นตัวแทนของชาติ และพัฒนาไปเป็นนักกีฬากรีฑาในระดับสากลต่อไป ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและยังเป็นการกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการใช้กีฬาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า กกท. มีเป้าประสงค์ในการพัฒนากีฬากรีฑาทุกประเภท และพร้อมที่จะผลักดันเพื่อสร้างความเป็นเลิศให้แก่นักกีฬากรีฑาไทยให้ทัดเทียมกับนักกีฬาต่างชาติได้ และพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ โดย กกท. ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของนักกีฬากรีฑาไทยที่มีความสามารถและมีผลงานระดับโลกแต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันกีฬากรีฑา และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬากรีฑาเก็บสถิติโลก รายการ Golden Fly Series 2021 Phuket นี้ขึ้น โดยได้รับการรับรองจากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะส่งผลประโยชน์ไม่เฉพาะการผลักดันกีฬากรีฑาประเภทดังกล่าว แต่ยังส่งผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

สำหรับการแข่งขันกีฬากรีฑาเก็บสถิติโลก รายการ Golden Fly Series 2021 Phuket จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ที่ถนนเลียบหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีการถ่ายทอดสดทั้งหมดกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมและเข้าชมการแข่งขันได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัด หรือติดตามชมภาพบรรยากาศการแข่งขันและการถ่ายทอดสดได้ที่ เฟซบุ๊คแฟนเพจ Golden Fly Series 2021 Phuket