“พิพัฒน์”เยือนอีสานตรวจศูนย์แรกรับฯ ด่านตรวจคนหางานจ.หนองคาย

“พิพัฒน์” เยือนอีสาน ตรวจศูนย์แรกรับฯ และด่านตรวจคนหางาน จ.หนองคาย หวังเพิ่มศักยภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการนำเข้าแรงงานตาม MOU

  • เพิ่มศักยภาพการให้บริการ
  • รองรับการนำเข้าแรงงานตาม MOU

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน  นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง  และด่านตรวจคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย

โดยมีนายราชันย์ ซุ้นฮั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ

ทั้งนี้นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า วันนี้ผมและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยมศูนย์แรกรับฯ เป็นแห่งแรก เพราะแรงงานทุกคนที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยตาม MOU ผ่านจังหวัดหนองคายจะต้องผ่านศูนย์แรกรับฯ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ชั้น 2 ถนนมิตรภาพอุดร – หนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่ออบรมเกี่ยวกับการทำงาน รับทราบสิทธิ ค่าจ้าง สัญญาจ้าง สวัสดิการ การปฏิบัติตัวภถภฃอยู่ในประเทศไทย รวมถึงขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือหากเกิดปัญหาขึ้น โดยการอบรมที่ศูนย์ฯแรงงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด

และศูนย์ยังมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ รวบรวมข้อมูล จัดทำประวัติ และออกใบอนุญาตทำงาน (E-Work Permit) ให้กับแรงงานชาวลาวที่เข้ามาทำงานตาม MOU เป็นจุดพักรอของแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาหรือนายจ้างที่มารอรับแรงงานเพื่อไปทำงาน รวมทั้งตรวจสอบคัดกรองแรงงานก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

จากนั้นเดินทางไปยังด่านตรวจคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย ซึ่งตั้งอยู่ ณ ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยด่านตรวจคนหางานทำหน้าที่ในการรับแจ้งการเดินทางออกไปทำงาน – รับแจ้งการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ที่จะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย และให้คำปรึกษาการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้อง

“กระทรวงแรงงานดูแลแรงงานอย่างเท่าเทียม ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ ในวันนี้ผมตั้งใจตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์แรกรับซึ่งเป็นด่านแรกที่ให้ความรู้แรงงานชาวลาวที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ การจ้างแรงงานต่างชาติถูกกฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ผลการดำเนินการ หลังสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลายและกลับมาเปิดศูนย์แรกรับฯ (วันที่ 28 มี.ค. 65) จนถึงปัจจุบัน มีนายจ้างแจ้งนำเข้าแรงงาน จำนวน  41,475  ราย มีแรงงานเข้าอบรม และออกใบอนุญาตทำงานแล้ว จำนวน 93,890 ราย

ในส่วนผลการดำเนินงานของด่านตรวจคนหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้เดินทางเพื่อป้องกันการลักลอบไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 293 ราย รับแจ้งการเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 69 ราย และยังไม่ได้รับแจ้งการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

โดยศูนย์แรกรับฯ มีทั้งหมด 5 ศูนย์ทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร รับแรงงานสัญชาติลาว ศูนย์จังหวัดสระแก้ว รับแรงงานสัญชาติกัมพูชา ศูนย์จังหวัดตาก จังหวัดระนอง รับแรงงานสัญชาติเมียนมา