พาณิชย์-หอการค้าไทยตั้งวอร์รูมเกาะติดสงครามการค้า

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • หวังเป็นเวทีแก้ปัญหา-ช่วยเหลือผู้ส่งออก
  • จี้เดินหน้าเจรจาเอฟทีเอกับนานาประเทศ
  • เร่งรัดเปิดด่านการค้าถาวรกับเพื่อนบ้าน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยว่า กระทรวงพาณิชย์และสภาหอเห็นชอบในการจัดตั้งวอร์รูมร่วมกัน เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าไทย รวมถึงวิกฤติจากสงครามการค้าโลก และสงครามการเงินโลก เพื่อที่จะได้สามารถนำปัญหาและผลกระทบต่างๆ ที่มีภาคการส่งออกของไทย มาแก้ไข หรือออกมาตรการช่วยเหลือเป็นรายกลุ่มสินค้า-บริการ และเป็นรายตลาด

พร้อมกันนี้ จะมีการเร่งรัดการเจรจาการค้า โดยเฉพาะความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ที่ต้องให้จบภายในปีนี้ รวมถึงการเร่งรัดเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ต่างๆ เช่น ไทย-สหภาพยุโรป, ไทย-อังกฤษ รวมถึงหาข้อสรุปการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ซีพีทีพีพี)  และการร่วมผลักดันการค้าชายแดนไทย-เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการเร่งเปิดด่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าขาย เป็นต้น

ด้านนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จะร่วมมือการทำงานในด้านต่างๆ โดยหอการค้าได้เสนอให้กระทรวงพาณิชย์เป็นแกนหลักในด้านการผลักดันการค้า และบริการ รวมถึงเสนอแนวทางกระตุ้นการส่งออกเพื่อรับมือสงครามการค้า และให้ทูตพาณิชย์หารือร่วมกับสภาหอการค้าในการช่วยผู้ประกอบการด้วย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องการให้เร่งยกระดับด่านชายแดนที่เป็นด่านสำคัญทางการค้า ประกอบด้วย จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอนจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 จุดผ่อนปรนพิเศษสิงขร จุดผ่อนปรนช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี จุดผ่อนปรนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น จังหวัดตราด รวมถึงเร่งรัดเสนอร่างพ.ร.บ.หอการค้าพ.ศ….เข้าสู้สภาผู้แทนราษฎรด้วย