พาณิชย์เลื่อนเส้นตายรพ.เอกชนส่งราคายา

  • ขยายเวลาให้เป็นสิ้นเดือนก.ค.นี้
  • ย้ำแจ้งราคาไหนต้องขายราคานั้น
  • ถ้าจะปรับราคาต้องแจ้งก่อนปรับ15วัน

กรมการค้าภายใน ขยายเวลาให้โรงพยาบาลเอกชน 353 แห่ง แจ้งราคาซื้อขายยาเป็นวันที่ 31 ก.ค. จากเดิม 12 ก.ค. พร้อมเลื่อนวันติด QR Code เป็น 15 ส.ค. ย้ำราคาที่แจ้งจะถือเป็นราคาผูกมัด โรงพยาบาลใดขายแพงกว่าที่แจ้ง หรือมีผู้บริโภคร้องเรียน จะเล่นงานตามกฎหมายทันที

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรม ได้ขยายระยะเวลาให้โรงพยาบาลเอกชน 353 แห่ง แจ้งราคาซื้อขายยาในกลุ่มบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ (UCEP) และรายการยาที่มีการจำหน่ายสูงสุด 100 รายการแรก รวมทั้งหมด 3,992 รายการ มายังกรม เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค.62 จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 12 ก.ค.62 หลังจากที่ได้ปรับปรุงรายการสินค้าและบริการในบัญชีสินค้าและบริการาควบคุมใหม่ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ก.ค.62 และล่าสุด โรงพยาบาลเอกชนได้จัดส่งราคาซื้อขายยามาให้แล้วประมาณ 20 โรงพยาบาล

นอกจากนี้ กรมยังได้ขยายระยะเวลาการให้โรงพยาบาลเอกชนติด QR Code ยาแต่ละชนิดไว้ให้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ป่วยตรวจสอบได้มาเป็นวันที่ 15 ส.ค.นี้ จากเดิมกำหนดวันที่ 29 ก.ค.นี้ โดย QR Code ดังกล่าว กรมจะส่งไปให้โรงพยาบาลแต่ละแห่ง ภายหลังจากที่กรมได้ราคาซื้อ และขายยาแต่ละชนิดจากโรงพยาบาลแล้ว และนำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์กรม รวมถึงทำเป็น QR Code ส่งมาให้โรงพยาบาล ซึ่ง QR Code ยาแต่ละชนิด จะมีรายละเอียดราคาของทุกโรงพยาบาล ทำให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบราคายาชนิดเดียวกันที่ขายในโรงพยาบาลทุกแห่งได้

“ราคายาที่โรงพยาบาลเอกชนส่งมาให้ กรมจะถือว่าเป็นราคาซื้อขายที่ผูกมัดโรงพยาบาลว่าจะต้องขายให้กับผู้ป่วยในราคานี้ หากผู้บริโภคเข้าไปใช้บริการแล้วพบว่าคิดแพงกว่านี้ หรือคิดราคาไม่ตรงตามที่แจ้งเอาไว้ โรงพยาบาลจะมีความผิด หรือกรณีที่มีการปรับขึ้นราคา ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคามายังกรมก่อนขึ้นราคาใน 15 วัน แล้วกรมจะนำไปปรับปรุงในบัญชีราคายาที่อยู่ในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันต่อไป” นายวิชัยกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากโรงพยาบาลเอกชนไม่ติด QR Code เพื่อแสดงราคาขายยา จะมีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละ 2,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน