พาณิชย์เดินหน้าเสริมแกร่ง5ธุรกิจบริการ

  • เปิดคอร์สอบรมบริหารจัดการธุรกิจ
  •  ดันเปิดตัวในแพลตฟอร์มสตาร์ตอัพ
  •  ให้ประชาชนเข้ามาเลือกใช้บริการสะดวก

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรม ได้จัดงาน Service Platforms : Opportunities for Success ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ DBD SERVICE X STARTUP เพื่อประกาศความสำเร็จในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจบริการ 5 สาขา ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร, ธุรกิจบริการแม่บ้านทำความสะอาด, ธุรกิจบริการช่าง (ช่างไฟ ช่างประปา ช่างแอร์ ฯลฯ), ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจสปา ที่กรมฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนา ทำให้มีช่องทางการทำตลาด ช่วยเพิ่มรายได้ และยังช่วยให้ธุรกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น

 ทั้งนี้ กรมได้เริ่มดำเนินการดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นปี 62 โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมโครงการ จากนั้นได้อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริการธุรกิจ โดยมีผู้ผ่านการประเมิน 369 ราย และนำขึ้นบนแพลตฟอร์มของสตาร์ตอัพ ระดับประเทศ 9 ราย ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร Wongnai 300 ราย , ธุรกิจบริการช่างSeekster และ Fixzy 15 ราย , ธุรกิจบริการแม่บ้าน KnockDoor , Beneat 31 ราย , ธุรกิจสปา GoWabi , Riwigo 11 ราย และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุศูนย์ร่มเย็นซีเนียร์ แคร์ ,ทวีสุขฐิติภัทร์ 28 ราย รวมทั้งสิ้น 385 ราย โดยจำนวนธุรกิจมีมากกว่าจำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม เพราะมีธุรกิจที่ได้ขึ้นแพลตฟอร์มมากกว่า 1 แห่ง จำนวน 16 ราย

“ต่อไปคนที่อยากกินอาหาร ก็เข้าไปดูในแอปพลิเคชัน Wongnai ซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีร้านอาหารที่ผ่านการพัฒนาจากกรมรวมอยู่ด้วย หรือที่บ้านมีปัญหาท่อน้ำแตก ประปารั่ว ไฟฟ้าดับ ล้างแอร์ ก็เข้าไปเลือกค้นหาช่าง เพื่อใช้บริการได้ที่Seekster หรือ Fixzy รวมถึงหาคนทำความสะอาดบ้าน ดูแลผู้สูงอายุ หรืออยากใช้บริการสปา ก็เข้าไปเลือกใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ของสตาร์ตอัพได้ โดยการคิดค่าบริการจะมีมาตรฐาน ไม่ต้องเจอปัญหาถูกคิดค่าบริการเกินจริง ถูกฟันหัวแบะ และตัวผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นช่าง คนทำความสะอาดบ้าน คนดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจสอบจากสตาร์ตอัพ ที่นำเข้าไปไว้ในแพลตฟอร์มแล้วว่ามีประวัติดี เชื่อถือได้ ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ โดยหลังจากนี้ จะขยายการพัฒนาไปยังธุรกิจบริการใหม่ ติวเตอร์สอนหนังสือ ครูสอนดนตรี เป็นต้น”